NAUJIENOS

Tvarka valstybėje prasideda nuo policijos

Kategorija:

Miestas:
Akivaizdu, kad nepriklausomos profsąjungos Lietuvoje nėra palankios ne tik verslo atstovams, tačiau ir kai kurioms valstybinėms įstaigoms. Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla vykdydamas savo tarnybinę veiklą galimai pamiršo teisingumo principą, kuris yra Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pagrindas. 2020 gruodžio 7 dienos Generalinio komisaro įsakymu sudarytas centrinio valdymo komitetas, į jį įtraukti tik palankių profsąjungų atstovai, kolektyvinės sutarties įgyvenimo kontrolei vykdyti.

LPS „Sandrauga“ šiais metais kreipėsi į LR Seimo narius dėl generalinio komisaro Renatos Požėlos veiksmų ir  slapta pasirašytos šakos kolektyvinės sutarties. LPS „Sandrauga“ siekis buvo paprastas – prisijungti prie nacionalinės kolektyvinės sutarties ir deleguoti savo atstovus  į Centrinį valdymo komitetą, siekiant kad kolektyvinės sutarties nuostatomis galėtų naudotis visi pareigūnai. Atrodytų, kad papildyti įsakymą būtų buvęs protingiausias sprendimas. Tačiau Generalinis komisaras  pasirinko galimai kitą kelią – proteguoti tik sau parankius asmenis...
 
Ne senai tapo žinoma, kad vienos iš kolektyvinę sutartį pasirašiusios policijos pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkė R. Katinienė gavo „šiltą vietą“ pačiame Policijos departamente. Ji tapo Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos patarėja.   Profsąjungų įstatymo 10 straipsnis  nurodo, kad profsąjungos turi būti nepriklausomos nuo darbdavio. Profsąjungos ir Jų vadovai turi ginti dirbančiųjų interesus ir juos atstovauti. Manome kad valdžiai rūpi ne tiek pareigūnų darbo sąlygos, viršvalandžių apmokėjimas, ar tarnybiniai klausimai, kiek išvengti permainų ir socialinio teisingumo. Naudojant departamento išteklius ir įdarbinant vienos profsąjungos pirmininkę siekiama sukurti Departamento vadovybei parankią, kišeninę profesinę sąjungą, tik imituojančią pareigūnų teisių gynimą. Tuo būdu sukuriamas precedentas ir „beveik teisėtai“ pažeidžiamas nepriklausomumo ir profsąjungų lygiateisiškumo principas.

Nors diskutuojama apie sistemos skaidrumą, policijos modernizavimą, tačiau pačiame policijos departamente galimai tebesitęsia piktnaudžiavimo ir  favoritizmo kultūra. Kaip galime kalbėti apie policijos autoritetą ir tvarkos užtikrinimą valstybėje, kuomet viešai klesti savivalė...

Vytautas Mikalauskas
 

Reklama