Tuskulėnų aukų minėjimas
  NAUJIENOS

Tuskulėnų aukų minėjimas

Kategorija:

Miestas:

Pirmadienį, rugsėjo 28, 15 val., Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume (Žirmūnų g. 1F) įvyks Tuskulėnų aukų atminimo dienos minėjimas.

Minėjimo programa:
10.00–17.00 val. Atvirų durų diena
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus (Aukų g. 2A), Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso koplyčios-kolumbariumo (Žirmūnų g. 1F) ir
ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas

15.00–15.40 Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje-kolumbariume
15.40–16.40 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
dokumentinio filmo „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ peržiūra (režisierius
Algis Kuzmickas, konferencijų salė).

Buvusiame Tuskulėnų dvare rasti 724 sovietų aukų palaikai. Dalis kalinių
nužudyti itin žiauriu būdu: ne sušaudant, o suknežinant kaukoles
keturbriauniu įrankiu.
Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje mirties bausme nuteistų asmenų
nuosprendžių vykdymu rūpinosi NKGB (MGB) A skyrius. Šio skyriaus
darbuotojai, iš karo tribunolų ir Ypatingojo pasitarimo gavę dokumentus
apie paskelbtą mirties nuosprendį bei informaciją, kuriame kalėjime
nuteistasis laikomas, mirtininkus iš įvairių įkalinimo įstaigų
perkeldavo į Vilniaus NKVD (MVD) 1-ąjį kalėjimą (dabar Lukiškių skg. 6),
o iš ten – į Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjimą (dabar Gedimino pr. 40
/ Aukų g. 2A). Po kiekvienos egzekucijos kūnai būdavo nurengiami,
sumetami į sunkvežimį, apdengiami brezentu ir naktį vežami užkasti į
uždarą, NKGB (MGB) karių saugomą Tuskulėnų dvaro teritoriją (dabar
Žirmūnų g. 1F). Atvežtus palaikus sumesdavo į paruoštas iš anksto
duobes.

Kaip masinė kapavietė ši teritorija buvo naudojama nuo 1944 m. rudens
iki 1947 m. pavasario kuomet SSRS Aukščiausiosios Tarybos gegužės 26 d.
įsaku mirties nuosprendis buvo pakeistas 25 metų laisvės atėmimo bausme
(nuo 1950 m. mirties bausmė vėl pradėta vykdyti). Per 1944–1947 metus
NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje mirties bausmė buvo įvykdyta 767
asmenims (dar 7 mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio).

1994–1996 m. ir 2003 m. atlikus archeologinius tyrimus, Tuskulėnų dvaro
teritorijoje buvo rasti 724 žmonių palaikai. Tik septynių iš jų buvo
atiduoti artimiesiems ir Telšių vyskupijai, o kitų 717 sovietinio
totalitarinio režimo aukų palaikai 2004 m. lapkričio 2 d. atgulė
koplyčioje-kolumbariume.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Reklama