NAUJIENOS

Turizmo plėtrai – bendros Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių pastangos

Kategorija:

Miestas:
„Šiandieną dalyvavau Raudonės pilyje vykusioje diskusijoje apie Turizmo plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo veiksmus Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonuose, – savo Facebook  paskyroje praneša Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. – Pasitarimo metu buvo siekiama nustatyti bendrus probleminius klausimus ir skatinti savivaldybes veikti drauge. Kolegoms palinkėjau susikalbėjimo, bendros strategijos turizmo srityje ir galimybių jas įgyvendinti.“



Diskusija, kurioje dalyvavo Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių atstovai ir  kurios metu aptarti bendri turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai, yra jau trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys.
Kaip skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis susitikimo pradžioje pristatė dvi šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas bandomąsias iniciatyvas: „Regionas+“ ir „Savivaldybė+“. G. Česonio teigimu unikalia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje iniciatyva „Tauragė+“, bendradarbiavimas tarp savivaldybių vyksta ne tik kitokiu nei įprasta tarp savivaldybių būdu, bet vykdomas ir kitoks, platesnis, strateginis bendrų veiksmų planavimas. Įprasta, kad kiekvienam veiksmui atlikti savivaldybėse yra rengiami atskiri projektai, tačiau šiuo atveju, įgyvendinant funkcinės zonos „Tauragė+“ strategiją, ruošiamas bendras planas visam regionui.
 
„Įgyvendindami funkcinės zonos „Tauragė+“ strategiją visų pirma ieškome, kokios yra bendros mūsų savivaldybių problemos, o tada – kaip jas išspręsti. Strategija kuriama diskusijų, susitikimų ir tarpusavio pasitikėjimo būdu. Kaip rodo dabartinė patirtis – tai veikia. Pradėjome galvoti plačiau, nei esame įpratę – dabar regime toliau, nei vien tik savo kiemą“,– sakė Gediminas Česonis.
 
Susitikime dalyvavo Jurbarko, Tauragės, Pagėgių, Šilalės, Raseinių, Kauno, Šakių ir Šilutės rajonų savivaldybių atstovai, turizmo informacijos centrų, įvairių kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų vadovai.
 
Diskusijų metu daug dėmesio skirta dviračių takų infrastruktūrai, Nemuno upės pritaikymui laivybai – prieplaukų ir uostų įrengimui. Kalbėta apie kultūrinio turizmo svarbą, neišnaudotą Mažosios Lietuvos potencialą, vietų šalia Jūros upės sutvarkymą ir pritaikymą turizmui bei kitus klausimus. Apskrities savivaldybės pristatė savo gerosios patirties turizmo srityje pavyzdžius ir tai, ką reikia tobulinti.
 
Susitikimo metu diskusijos neapsiribojo tik Tauragės regiono ribomis. Mintimis apie vykstantį bendradarbiavimą su Tauragės apskrities savivaldybėmis ir bendras galimybes dalijosi Šilutės ir Šakių rajonų savivaldybių merai, Raseinių bei Kauno rajonų turizmo informacijos centrų atstovai.
 
„Kiekvienas susitikimas ir bendras kalbėjimasis parodo, kad turizmo sritis reikalauja vieningo regiono savivaldybių požiūrio ir bendro veiksmų plano. Laikas nelaukia: keliaujančių po Lietuvą daugėja, parodyti tikrai turime ką. Trūksta bendrų susitarimų ir suderintų veiksmų. O šiuo projektu to ir siekiame“ – apibendrindamas įvykusią diskusiją kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
 
Susitikimą organizavo Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis.
 
MK inf.
 

Reklama