Turizmo maršrutai
  NAUJIENOS

Turizmo maršrutai

Kategorija:

Miestas:
  1. „Pėsčiomis per senąją  Tauragę“ – istorijos vingiuose Tauragė atsidūrė dviejų skirtingų etninių, religinių, politinių pasaulių terpėje. Kartais šis kraštas turėjo būti siena skiriančia šiuos pasaulius, o kartais juos jungiančiu tiltu. Dėl to Tauragė  įgijo tik jai būdingą charakterį ir savitą, nepakartojamą atspalvį. Ekskursijos metu susipažinsime su buvusios muitinės istorija, aplankysime  Tauragės krašto muziejų „Santaka“. Toliau pasigrožėsime unikaliu parku prie Jūros upės, susipažinsime su mieste išlikusiomis bažnyčiomis, paminklais ir kitu istoriniu paveldu.
Ekskursijos trukmė 2 val., organizuoja Tauragės krašto muziejaus turizmo informacijos centras. Tel. 8 6 85 34 705, el.p.turizmas@taurageinfo.lt,www.taurageinfo.lt
 
“On Foot through the Old Tauragė”. Historically, Tauragė found itself in the middle of two different ethnic, religious and political worlds. This land sometimes served as a wall between the two worlds, and sometimes as a bridge connecting them. As a result, Tauragė acquired a distinctive character and a unique spirit. During the tour, you will learn the history of the former customs and visit the Tauragė Regional Museum “Santaka”. Next, you will be able to enjoy the unique park at the River Jūra, learn about the surviving churches of the city, see the monuments and other historical heritage.
Duration of the tour: 2 hours. Organiser: Tourism Information Centre of the Tauragė Regional Museum. Tel. 8 6 85 34 705, E-mail turizmas@taurageinfo.lt, www.taurageinfo.lt
 
  1. Akmenos pažintinis takas – įrengtas kairiajame Akmenos upės krante, siekiant supažindinti su Akmenos upės slėnio kraštovaizdžiu. Jis prasideda ir baigiasi poilsiavietėje  „Lakštingalų slėnis“.Eidami taku užkopsite ant  aukšto ir stataus skardžio-atodangos, nuo kurios atsiveria vaizdas į „Lakštingalų slėnį“. Ant atodangos įrengta poilsiavietė, kurioje galima atsipūsti po kopimo laiptais.
Maršruto ilgis 0,6 km. Daugiau informacijos: Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
Akmena Walking Trail is located on the left bank of the River Akmena. One can get a spectacular view the landscape of the River Akmena Valley from here. The trail starts and ends at the recreation site Lakštingalos Valley. When walking on the trail, you will climb on a high and steep hill-outcrop with a view to the Lakštingalos Valley. On the outcrop, there is a resting site to take a break after climbing steep stairs.
Length of the route: 0.6 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
  1. Pėsčiųjų maršrutas Plynosios aukštapelke – Pagramančio regioniniame parke pilnai įrengtas Plynosios aukštapelkės pėsčiųjų pažintinis takas. Juo keliaudami lankytojai aptiks keturias stoteles, kuriose ras išsamią informaciją apie pelkę, apypelkį su jo miškais, čia aptinkamas augalų ir gyvūnų rūšis. Galutinėje stotelėje lankytojai turės galimybę užkopti į apžvalgos bokštelį ir apžvelgti pelkės platybes iš aukščiau.
Maršruto ilgis 1,6 km. Daugiau informacijos: Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
Walking trail in the Plynoji Raised Bog. The Pagramantis Regional Park offers a complete walking trail in the Plynoji Raised Bog. When taking a walk on it, visitors will find four stops with detailed information on the bog, the area around the bog with forests, and the plant/ animal species found here. At the final stop, the visitors have an opportunity to climb up the observation tower and enjoy the panorama of the bog from above.
Length of the route: 1.6 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
  1. Lylavos pažintinis takas – įrengtas, siekiant supažindinti lankytojus su hidrografinio draustinio vertybėmis (natūraliu upeliu, kertinėmis miško buveinėmis). Jis vingiuoja Lylavos upelio unikaliomis ir išraiškingomis pakrantėmis. Čia aptiktos retos, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą rūšys - svogūninė dantažolė, statusis atgiris, paprastasis kardelis, meškinis česnakas. Gausiai auga jonpaparčių sąžalynai. Pastebėtos ir retos Lietuvoje  paukščių rūšys: baltnugaris genys, žalioji, pilkoji ir juodoji meletos.
Maršruto ilgis 1,9 km. Daugiau informacijos: Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.  8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
 Lylava Walking Trail. It has been made to acquaint visitors with the values of the hydrographic nature reserve (natural stream, woodland key habitats). The trail winds along the unique and spectacular banks of Lylava Stream. Some rare species recorded in the Lithuanian Red Data Book have been found here, such as Coralroot Bittercress, Northern Firmoss, Marsh Gladiolus, and Wild Garlic. Ostrich Ferns grow abundantly here. The following rare species of Lithuanian birds have been observed here as well: White-backed Woodpecker, Green Woodpecker, Grey-headed Woodpecker and Black Woodpecker.
Length of the route: 1.9 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
 
  1. Pažintinis takas „Meilės keliu“ - šio pažintinio kelio tikslas – susipažinimas su Pagramančio regiono nuostabia aplinka, iškiliais piliakalniais, unikaliomis atodangomis, Jūros ir Akmenos upių santaka, augmenija. Kelionė šiuo keliu neprailgs nei suaugusiems, nei vaikams, nes bevaikščiojant sužinosite ne vieną legendą, įdomių istorijų. O ypatingoje šio kelio atkarpoje, pavadintoje „Meilės keliu“, ne tik iš arčiau susipažinsite su vaistažolėmis ir jų paskirtimi, bet išmoksite ir burtų, sudalyvausite vidaus išvalymo apeigose. Taip pat sužinosite, kokių galių turi meilės akmuo. Raibuliuojantis vanduo iš vienos pusės ir besikeičiantys žali peizažai iš kitos neleis nuobodžiauti.
Maršruto ilgis 2 km. Daugiau informacijos: Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
Walking Trail “The Road of Love”. The purpose of this walking trail is to get acquainted with the wonderful surroundings of the Pagramantis Region, tall mounds, unique outcrops, the confluence of the River Jūra and the River Akmena, and the local vegetation. Taking this walking trail will not be boring neither for adults, nor for children, since you will learn many legends and hear interesting stories on the way. There is a special section on this route, called “The Road of Love”, where you will not only learn more about the herbs and their use, but also will learn spells and participate in the ritual of internal cleansing. You will also find out the powers of the love stone. Ripply water on one side and the changing green landscapes on the other side will allow no boredom.
Length of the route: 2 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt   
Vandens maršrutai/ Water routes
 
Maršrutas Jūros upe „Balskų užtvanka – Tauragė“. Jūros upė – Nemuno dešinysis intakas – teka nuo Žemaičių aukštumos, todėl jos nuolydis pastebimai didesnis. Jūros aukštupys ir vidurupio nuotėkis nėra didelis,tačiau akmenuotos rėvos, išgriautų užtvankų slenksčiai pagyvina kelione ir patenkina aštrių pojūčių mėgėjus. Dalis maršruto yra Pagramančio regioninio parko teritorijoje, tad galima pasimėgauti vaizdingu kraštovaizdžiu, atodangomis, piliakalniais.
  1. Artėjant prie Tauragės, Jūra ne tik platėja, bet ir darosi vis ramesnė, mažėja vandens kritimas.
1 dienos maršrutas, ilgis 25 km. Daugiau informacijos: Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
Route on the River Jūra from Balskai Dam to Tauragė. The River Jūra, the right tributary of River Nemunas, flows from the Žemaičiai Highland, so its slope is noticeably higher. The run-off from the upper and middle reaches of the River Jūra is not high, but the stony whitewaters and the rapids of the demolished dams makes the journey fun and satisfies the lovers of sharp sensations. The route goes by the territory of the Pagramantis Regional Park. Campsites built on the beautiful banks of the River Jūra will provide pleasure and convenience for tourists.
Duration of the tour: 1 day, length 25 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
 
Plaukimas Akmenos upe – maršrutas regioninio parko teritorijoje prasideda ties Pakoplyčio kaimu ir baigiasi ties Ringių kaimu, kur Akmena įteka į Jūrą. Toliau galima plaukti Jūros upės maršrutu. Akmena pasižymi labai staigiais posūkiais, sraunumu, gausu slenksčių. Upe rekomenduojama plaukti pavasarį ar rudenį, kai vandens lygis pakilęs.
  1. Plaukiant Akmenos upe galima pasigrožėti nuostabia gamta, slėniais, išsiskiriančiais išskirtiniu grožiu, kultūros paveldo objektų gausa.
1 dienos maršrutas,ilgis 30 km. Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
Route on the River Akmena. The route in the territory of the Regional Park begins at the Pakoplytis Village and ends at the Ringiai Village, where Akmena flows into the River Jūra. After, it is possible to take the route on the River Jūra. River Akmena has very sharp turns; it is swift and abundant in rapids. It is recommended to plan trips on this river in spring or autumn, when the water level has risen. On the route on the River Akmena, one can admire the wonderful nature, valleys of exceptional beauty as well as the abundant objects of cultural heritage.
Duration of the tour: 1 day, length 30 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
Dviračių – auto maršrutai/ Bicycle/ vehicle routes
Pagramančio regioninio parko teritorija - keliaudami šia trasa turistai susipažįsta su Pagramančio miesteliu ir kultūros paveldo vertybėmis, unikalia Jūros ir Akmenos upės slėnių sandara: šlaitais, atodangomis, rėvomis,
  1. parko piliakalniais, natūraliu Lylavos upeliu, Tamošaičių akmeniu, Genių, Gudlaukio ąžuolais ir kitais objektais. Pažintinis dviračių - automobilių takas prasideda Pagramančio gyvenvietėje ir toliau kerta Kreivių, Pūtvės, Andriejaičių, Burkėnų bei Alijošiškių kaimo gyvenvietes bei siekia Tamošaičių, Balskų, Genių, Gudlaukio ir Ringių gyvenamąsias vietoves. Trasa išsidėsčiusi vaizdingose aukštutinėse Akmenos ir Jūros upių slėnių terasose, kerta Pagramančio bei Tyrelių miškus, praeina pro Balskų užtvanką.
1 dienos maršrutas,ilgis 30 km. Pagramančio regioninio parko lankytojų centre, Malūno g.2, Ringių km., Tauragės r. Tel.8 656 21 503, el.p. prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
Territory of the Pagramantis Regional Park. When travelling on this route, the tourists can get acquainted with Pagramantis town, the cultural heritage values as well as the unique structure of valleys of the River Jūra and Akmena, such as the slopes, the outcrops, the whitewhaters, the mounds of the park, the natural Lylava Stream, the Tamošaičiai Stone, the oak trees of Geniai and Gudlaukis as well as other objects. The bicycle/ vehicle rout starts in Pagramantis and continues across the villages of Kreiviai, Pūtvė, Andriejaičiai, Burkėnai and Alijošiškės; then it goes passed the settlements of Tamošaičiai, Balskai, Geniai, Gudlaukis and Ringiai. The route covers picturesque upper terraces of valleys of the River Akmena and the River Jūra, crosses the forests of Pagramantis and Tyreliai, and passes by the Balskai Dam.
Duration of the tour: 1 day, length 30 km. More information: Visitor Centre of the Pagramantis Regional Park, Malūno g.2, Ringiai village, Tauragė district. Tel.8 656 21 503, E-mail prplankytoju@gmail.com, http://pagramantis.am.lt
 
 
  1. Tauragė – Lauksargiai. Kelionę pradėsite nuo pažinties su Tauragės miestu. Pasigrožėję miesto istoriniu – kultūriniu palikimu, persikelsite per Jūrą naujai pastatytu pėsčiųjų – dviratininkų tiltu. Kiek pamynę pedalus pasieksite Tauragės dvarvietę, kur susipažinsite su miesto ištakomis, o norintys nuotykių gali praleisti laiką šalia esančiame Taurų nuotykių parke. Kiek toliau privažiuosite Staiginės kaimą, kur aplankysite, Tauragės vardą Europoje išgarsinusios, Tauragės konvencijos paminklą. Persikėlę per Ežeruonos upelį, kirsite buvusią sieną tarp Didžiosios ir  Mažosios Lietuvos ir pasieksite Lauksargius. Lauksargiuose galite susipažinti su vokiškosios kultūros palikimu Tauragės krašte, čia išlikusi evangelikų – liuteronų bažnyčia, geležinkelio stotimi, mokykla. Toliau galite sukti link Oplankio dvaro ir piliakalnių ar keliauti į Vilkyškius.
1 dienos maršrutas, 9 km. Daugiau informacijos: Tauragės krašto muziejaus turizmo informacijos centre. Tel. 8 6 85 34 705, el.p.turizmas@taurageinfo.lt,www.taurageinfo.lt
Tauragė – Lauksargiai. The journey begins with the city of Tauragė. Once you have had an opportunity to admire the historic-cultural heritage of the city, you will cross the River Jūra on a newly built pedestrian-bicycle bridge. Then you will cycle for a bit until you reach the site of the former estate of Tauragė, where you will learn about the origins of the city. Those of you, who fancy adventure, will be able to spend some time at the nearby Taurai Adventure Park. Next, you will reach Staiginė Village, where you will visit the signing site of Tauragė Convention – a convention that made the name of Tauragė known throughout the Europe. There, next to the restored monument, is a stopover. After crossing the Ežeruona Stream, you will cross the former border between the Lithuania Major and the Lithuania Minor, and then reach the village of Lauksargiai. In Lauksargiai, you will get acquainted with the German cultural heritage in the Tauragė Region, since it has the Evangelical-Lutheran Church, the railway station, and the school still standing. After, you can either turn towards the Oplankis Estate and the mounds, or go to the town of Vilkyškiai.
Duration of the tour: 1 day, length 9 km. More information: Tourism Information Centre of the Tauragė Regional Museum. Tel. 8 6 85 34 705, E-mail turizmas@taurageinfo.lt, www.taurageinfo.lt
 
 
„Paslaptingasis Skaudvilės kraštas“ - savo
  1. pažintį pradedame Skaudvilės mieste. Kelionės metu susipažinsite su Skaudvilės miesto urbanistiniu paveldu, čia gyvenančių religinių konfesijų bažnyčiomis, čia gyvenusios žydų bendruomenės palikimu. Pasukus už miesto aplankysite čia stūksančius piliakalnius, Adakavo ir Trepų dvarvietes.
1 dienos maršrutas, ilgis 23 km. Daugiau informacijos: Tauragės krašto muziejaus turizmo informacijos centre. Tel. 8 6 85 34 705, el.p.turizmas@taurageinfo.lt,www.taurageinfo.lt
 
“The Mysterious Land of Skaudvilė”. We begin our trip in the town of Skaudvilė. During the trip, you will learn about the urban heritage of Skaudvilė, the churches of religious denominations of the residents, and the heritage of the Jewish community that once resided here. Then we will go outside the town to visit the mounds, and the sites of former estates of Adakavas and Trepai.
Duration of the tour: 1 day, length 23 km. More information: Tourism Information Centre of the Tauragė Regional Museum. Tel. 8 6 85 34 705, E-mail turizmas@taurageinfo.lt, www.taurageinfo.lt
 
 
Veronika Niazi
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“
Turizmo informacijos centras

Ruduo pilyje

Ruduo pilyje

Iš pirmo žvilgsnio pilis atrodo ta pati, nepasikeitusi. Kaip ir prieš mėnesį, žaliuoja ąžuolai, geltonų lapų beveik nėra, bet nukritusiomis gilėmis nuklotos trinkelės įrodo, kad ruduo atėjo. Anksčiau nepastebimos,...

Reklama