NAUJIENOS

Trumposioms maisto tiekimo grandinėms - 7 mln. Eur

Kategorija:

Miestas:

Norintiems kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines ir gauti paramą Žemės ūkio ministerija turi gerą žinią. Šiemet bendradarbiavimo projektams įgyvendinti bus skirta ne 4 mln. Eur, o 7 mln. Eur.

Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ skiriama ūkininkams, kooperatyvams, žemės ūkio bendrovėms ir kitiems privatiems juridiniams asmenims, norintiems sustiprinti savo produkcijos konkurencingumą vietos rinkoje.

Šiai veiklos sričiai pereinamuoju 2021–2022 m. laikotarpiu skirta 11 mln. Eur. Iš jų 3 mln. Eur numatyti regioniniams logistikos centrams kurti. Šių metų paraiškų rinkimui ketinta skirti 4 mln. Eur. Tačiau planuojama nedelsti ir praplėsti trumpųjų maisto tiekimo grandinių mastą, įtraukiant ir logistikos centrų kūrimą. Skyrus papildomus 3 mln. Eur, bendra 2021 m. paraiškų rinkimui skirta suma sudarys 7 mln. Eur.

Paraiškos pagal šios priemonės veiklos sritį bus renkamos nuo liepos 12 d. iki rugsėjo 10 d.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Reklama