NAUJIENOS

Trečdalis Lietuvos gyventojų – pensijų gavėjai

Kategorija:

Miestas:
  • Išankstiniais duomenimis, 2020 m. pabaigoje Lietuvoje 886 tūkst. asmenų gavo bent vienos rūšies pensiją. Pensijų gavėjų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 13,9 tūkst. (1,5 proc.) ir sudarė 31,7 proc. visų šalies gyventojų (2019 m. – 32,2 proc.).
 
Pensijų gavėjų skaičius ir jų dalis, palyginti su šalies gyventojais
  • Su senatve susijusias pensijas (įskaitant netekto darbingumo (invalidumo) bei šalpos pensiją senatvės pensijos amžiaus gavėjams) 2020 m. pabaigoje gavo 660,4 tūkst. asmenų, arba ketvirtadalis šalies gyventojų. 1 tūkst. gyventojų teko 236 šių pensijų gavėjai. Su senatve susijusių pensijų gavėjų kategorijoje didžiausią dalį (93,3 proc.) sudarė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai. Per metus šios pensijos gavėjų padaugėjo 1,8 tūkst. (0,3 proc.) ir 2020 m. pabaigoje jų buvo 615,9 tūkst.
  • Valstybinio socialinio draudimo išankstinę senatvės (iki senatvės pensijos amžiaus likus ne daugiau kaip 5 metams) pensiją 2020 m. pabaigoje gavo 4,5 tūkst. asmenų, tai 1,1 tūkst. (19 proc.) mažiau nei 2019 m.
  • 2020 m. pabaigoje netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gavo 156,4 tūkst., arba apie 9 proc. darbingo amžiaus asmenų. Per metus šių pensijų gavėjų sumažėjo 5,2 tūkst. (3,2 proc.).
  • Suaugusių asmenų, kurie gavo našlių pensijas, palyginti su 2019 m., sumažėjo 7,3 tūkst. (3,2 proc.). Jų skaičius 2020 m. pabaigoje buvo 217,2 tūkst. Dažniausiai šie asmenys taip pat gavo ir senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijas.
  • 2020 m. pabaigoje 34,7 tūkst. vaikų gavo našlaičių pensijas, palyginti su 2019 m., jų skaičius sumažėjo 0,9 tūkst. (2,6 proc.).
  • Išankstiniais duomenimis, 2020 m. išlaidos pensijoms, palyginti su 2019 m., padidėjo 282 mln. EUR (8,2 proc.) ir sudarė 3,7 mlrd. EUR. Šių išlaidų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP), 2020 m. sudarė 7,6 proc., arba 0,6 procentinio punkto daugiau nei 2019 m.
 
Išlaidos pensijoms ir jų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP)
Statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms parengta pagal Europos integruotą socialinės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS) (vadovas anglų k.: European system of integrated social protection statistics (ESSPROS), Manual and user guidelines, European Commission, Eurostat, 2019) ir yra palyginama su kitomis Europos valstybėmis. Skaičiavimams atlikti panaudoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų duomenys.

Vaizdo pranešimas šia tema https://youtu.be/jC_LzCigk9c

Lietuvos statistikos departamento
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
 

Reklama