NAUJIENOS

Trakų viešosios bibliotekos partneriai ir draugai

Kategorija:

Miestas:
Spalio 1–30 d. Trakų viešojoje bibliotekoje eksponuojama kraštotyrinė paroda „Mūsų partneriai ir draugai“. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su kraštotyros fonde esančiais leidiniais bei mokymo įstaigomis, su kuriomis biblioteka bendradarbiauja. Parodoje pateikiama medžiaga apie mokyklų istoriją ir veiklą. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos išleistoje 2015 m. knygoje „Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija“ plačiau susipažinsite su mokyklos istorija, renginiais, pasiekimais. Taip pat parodoje pateikiama informacija apie Trakų gimnazijos istoriją.
2018 m. biblioteka šventiškai įamžino Europos kultūros paveldo metus Trakų pilyje kartu su Trakų pradinės mokyklos ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviais bei Rūdiškių pop choru „Svajonėlė“ sudainavusiais ES himną „Odė džiaugsmui“.

Parodoje pristatoma Trakų meno mokyklos 2013 m. išleista knyga „Mes sveikinam Trakus“, kurioje pateiktos 2003–2011 metų muzikos festivalių ir meistriškumo mokyklos „Trakų fanfarinė savaitė“ svarbiausios akimirkos. Meno mokyklos auklėtiniai dažnai koncertuoja bibliotekos rengiamose šventėse.

Nepamiršti bibliotekos partneriai – Trakų kultūros rūmai, su kuriais organizuota nemažai bendrų renginių. Trakų Karališkasis teatras džiugina spektakliais, nominacijomis, leidiniais – „Trakų Karališkasis teatras 1991–2011“ ir „Trakų Karališkasis teatras 1991–2016“.

Kraštotyros fondą praturtino Trakų istorijos muziejaus išleistos knygos: „Trakai“ (2003), „Šventasis Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ (2015), „Trakų istorijos muziejui – 70“ (2018), „Vilniaus krašto bažnyčios“ (2019), „Seirijų lobis“ (2019), „Lituanistinis sidabras Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose VII–XX a. vid.“ (2019). Tai tik dalis Trakų istorijos muziejaus leidinių, esančių bibliotekos fonde.

Vieni iš ištikimiausių bibliotekos draugų yra Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“, kuris 9 metus iš eilės prisideda prie Trakų viešosios bibliotekos rengiamos Europos dienos šventės. Tradiciškai kasmet darželio teritorijoje sodinami medeliai, o auklėtiniai gausiai įsijungia į Europos šventės sūkurį. Dar vieni aktyvūs renginių dalyviai yra Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ auklėtiniai. Abiejų įstaigų ugdytiniai su auklėtojomis apsilanko ir susipažįsta su bibliotekoje eksponuojamų paveikslų ir knygų parodomis, dalyvauja renginiuose ir edukacijose.

Kraštotyros fonde gausi „Vorutos“ fondo steigėjo ir redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus išleistų ir dovanotų leidinių kolekcija: J. Vercinkevičiaus „Kur dunkso pilys“ (2010), „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ (2015), „Mūsų Trakų žemė“, I–II d. (2017, 2020),  M. Purvino „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ (2011), „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ (2015).
Kviečiame į kelionę po kraštotyros fondo lobynus!
 
Daiva Klimienė
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė
 

Reklama