Tobulina teisinius santykius darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
  NAUJIENOS

Tobulina teisinius santykius darbuotojų saugos ir sveikatos srityje


Miestas:
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė Vyriausybės teiktiems Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ir Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo projektams, kurių tikslas:
  • tarpusavyje suderinti šių įstatymų nuostatas, nustatančias reikalavimus darbuotojams, paskirtiems atlikti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą;
  • atsisakyti juridiniams asmenims, siekiantiems gauti licenciją potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros veiklai, taikomų perteklinių, neturinčių įtakos veiklos kokybei, reikalavimų, susijusių su jų steigimo dokumentais ir organizacine struktūra;
  • atsižvelgiant į Biudžetinių įstaigų įstatymą, atsisakyti Valstybinės darbo inspekcijos funkcijų nustatymo Valstybinės darbo inspekcijos įstatyme;
  • atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymą ir Vyriausybės įstatymą, patikslinti nuostatas dėl Valstybinės darbo inspekcijos struktūros.
Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, taip pat apsvarstė 2018 m. kovo 16 d. Valstybinio audito ataskaitą „Teisėkūros procesas“. Valstybės kontrolė savo išvadose akcentavo būtinumą tobulinti teisinio reguliavimo sistemą, atkreipė dėmesį į teisėkūros intensyvumą ir skubą, kas mažina įstatymų kokybę ir didina klaidų riziką, be to, ragino, kuo ankstyvesnėje teisės akto projekto svarstymo stadijoje įtraukti visuomenę ir didinti teisėkūros viešumą, nepakankamai vykdoma teisinio reguliavimo stebėsena, ypač savivaldybėse.
Kaip pabrėžia Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, komiteto narius domino klausimai dėl teisės aktų stebėsenos sistemos problemų – kodėl ir kurioje vykdomosios valdžios grandyje nėra pakankama teisės akto stebėsena; kodėl atsakingos institucijos nesiima pakankamai veiksmų, kad būtų įvertinta, ar galiojantys teisės aktai vis dar tinkami teisinio reguliavimo tikslams pasiekti ir kt.

Parengta pagal Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro informaciją
 

Reklama