NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Tik negyvos žuvys plaukia pasroviui

Kategorija:

Daugybę metų esu „užkietėjęs“ nevyriausybininkas, dalyvauju įvairių NVO organizacijų veikloje, tad tokiu ir noriu išlikti. Tačiau vieną, ir manau, paskutinį kartą suteikiu galimybę žmonėms pasinaudoti ne tik aktyviąja (kaip rinkėjas) bet ir pasyviąja (kaip kandidatas) teise. Viliuosi, kad savo dalyvavimu šiuose rinkimuose prisidėsiu prie NVO organizacijų stiprėjimo ir plėtros, pilietinės visuomenės formavimosi, sveikos visuomenės idėjų sklaidos.

Manau, kad reikėtų paaiškinti, kodėl atsidūriau rinkimų į  Europos Parlamentą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVZS) sąraše. Niekada nebuvau  jokios partijos nariu, taip pat ir dabar nesu. Kai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasiūlė įrašyti į sąrašą dalyvaujančių rinkimuose į Europos Parlamentą, pirmiausia pasakiau – NE, bet matydamas sąraše ir daugiau aktyvių NVO atstovų – sutikau.

Pritariu LVZS pagrindinėms nuostatoms vertybių atžvilgiu, kurias propaguoju daug metų. Gaila, kad neretai kitos partijos, kurios net įsirašiusios į rinkimines programas gerus dalykus, realiai elgdavosi  priešingai.LVZS prioritetinės sritys: sveika gyvensena,švietimas ir kultūra, šeima, regionų plėtra. Tik jomis vadovaujantis galimas ir ekonominis šalies augimas.

Vieno pretendento į LR Prezidentus (Broniaus Ropės)kritikai viešai išsakė nuomonę, kad „jis nerodo didelės iniciatyvos paimti valdžią“, todėl neverta balsuoti už jį. Gal užtenka už tuos „valdžios užsigeidusius“  balsuoti, o labiau prašykime tikrų viešojo intereso tarnų, kad jie kandidatuotų ir už juos balsuokime?

 

Be saldžialiežuviavimo ir „fotošopinių snapelių“

Daugybę metų bodžiuosi „fotošopine snapelių“ rinkiminereklama, rinkiminiais saldžialiežuviavimais, prostituciniu noru įtikti net priešingųpožiūrių rinkėjams. Tad tik galiu patarti, kad už tokius, išleidžiančius labai didelius pinigus šiems reklaminiams  dalykams – nebalsuokite.

Esu aktyvus, laisvas visuomenininkas, kuriam nereikia keisti kailio pavasariui ar rudeniui atėjus. Mano pažiūras galima rasti kiek panaršius internete. Mintys (ir darbai) daugybę metų dėstytos neturint jokių sąsajų su rinkimais.

Jei būčiau išrinktas EP nariu,daugiau nei pusę savo atlyginimo skirčiau NVO organizacijų projektams. Europos parlamentaro atlyginimas yra nesąžiningai per didelis. Lakoniškai sakant, asmeniškai man tiek tikrai nebūtų „kur kišti“. Esu pripratęs gyventi labai ekonomiškai, taupiai, sveikai ir tokio gyvenimo būdo keisti nematau jokio reikalo. Žinau iš kokių pasityčiojimo centų dabar NVO vykdo labai svarbius viešąjį interesą tenkinančius projektus, juos paremčiau. O bendrai valstybė turi ženkliai didinti pinigų paskirstymą per NVO organizacijas, teikiamas rezultatyviai viešas paslaugas.Dabar daugybę darbų darau ir darysiu visuomeniniais savanoriškais pagrindais.

Jokiais būdais nepateisinama, kai Seimo nariai, teisėjai rodydami savo galią sau „atstato“, pasididina atlyginimus. Ir taip daro tariamai ne todėl, kad juos kankina godulys, o todėl, kad taip nurodo LR Konstitucija (ar Konstitucijos išaiškintojai). Kokių aiškintojų klausyti pasirenka patys. Panašu, kad tokie valdžiažmogiai neturi elementarios gėdos ir socialinės atsakomybės jausmo.

 

NVO skirti Europos parlamentaro atlyginimą

Mano nuomone, būtina mažinti biurokratinius aparatus, tarpe jų ir Seimo narių skaičių (ir tai joks populizmas). Priimant įstatymus įvairiais klausimais turėtų pasisakyti nepriklausomų ekspertų grupės ir jų išvados privalėtų turėti įpareigojantį pobūdį priimant sprendimus. Taip pat būtinos įpareigojančios konsultacijos su NVO sektoriumi.Daug valstybinių įstaigų funkcijų žymiai rezultatyviau gali atlikti nevyriausybinės organizacijos, tai rodo kitų šalių praktika.

Vien daugpartinė sistema dar neužtikrina demokratijos funkcionavimo,jei nėra stipraus ir nepriklausomo NVO sektoriaus. Šiandien NVO yra nepateisinamai silpnas ir sąmoningai finansiškai skurdinamas, kad nedarytų būtinos įtakos gindamas viešąjį interesą. Didžiausia problema valdžios institucijose – ne kompetencijos trūkumas, negebėjimas, bet sąmoningas tarnavimas siauroms verslo interesų grupėms, politinė korupcija – tai matau dalyvaudamas Seimo komitetuose, įstatymų priėmimo procesuose.

Sovietmečiu tėvai klausydavosi „Vatikano radijo“, „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos radijo“ -tai šias naujienas girdėdavome ir mes, ko dauguma nežinodavo: apie tremtis, okupaciją, disidentinį judėjimą, tikinčiųjų persekiojimą. Tai  formavo supratimą apie mūsų šalies ir pasaulio istoriją, o prasidėjęs Sąjūdis ir Kovo 11-oji tiesiog buvo malonus stebuklas. Gaila, kad jo tikslai pasiekti tik dalinai, nuo vienos sovietinės okupacijos pereita prie kitos – siaurų verslo grupių, kurių interesus neretai atstovauja partijos ir valdžios institucijos. Tik negyvos žuvys plaukia pasroviui.

Beje, tėvai garsūs Žemaitijos liaudies muzikantai, tėtis Leonas Dapšauskas buvęs bažnyčios vargonininkas. Muzikuoti išmokino ir mus 5 vaikus. Tikriausiai nėra nei vieno kaimo Skuodo rajone (dalinai ir aplinkiniuose), kuriame tėtis nebūtų grojęs per 60 muzikavimo metų. Su juo teko aplankyti daug atokių kaimų ir gyvenviečių pamatant ir gražiąją, ir nevisai puses.

 

Įgyvendinti Sąjūdžio siekius

Ekologinės pasaulėžiūros nuostatų formavimo pradžia buvo pas vienuolį, liaudies meistrą Vilių Orvidą gyvenusį šalia Salantų. Vėliau pažiūrosformavosi  intensyviai skaitant analitinę literatūrą aktualiais visuomeniniais klausimais, bendraujant su įdomiais žmonėmis.Daug patirties pasisemta dalyvaujant Lietuvos sveikuolių sąjungos, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, Nacionalinės donorų asociacijos ir kitų NVO veiklose.Esu Vš.Į Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba direktorius, interneto nuorodų vartų www.tikiu.lt redaktorius, kelių tūkstančių straipsnių autorius.

Man nepriimtinas ES demonizavimas. Tikrai nemanau, kad ES yra kažkoks ištakose sąmoningai blogas projektas, bet taip pat nesutinku, kad  ES ideologijoje ir biurokratijoje viskas gerai. Anaiptol, pastebima net labai pavojingų tendencijų – tradicinių šeimos vertybių naikinimas ir pan. Tačiau tai nėra ES savastis, o tam tikrų keistų ideologijų lobistinė įtaka, kuri reiškiasi ir kitose materialiai klestinčiose šalyse, ne tik Europoje.

Turime ir pavyzdžių, kai už tradicines (krikščioniškas, prigimtines, bendražmogiškas)  vertybes Europos politikai kūrybingai susivienija ir apgina jas. Tam noriu paraginti visus politikus nepriklausomainuo jų partinės priklausomybės.

Visada domino kraštotyra ir istorija – ne tik lietuviška, bet ir žemaitiška tapatybė. Svarbu tautiškumas, bet taip pat pagarba ir skirtingoms kultūroms, jų turiningai įvairovei.Apkeliavau per 30 Europos ir pasaulio šalių dalyvaudamas įvairiose konferencijose, projektuose ir susitikimuose.

Buvau 2009 m. tarptautinio Taize jaunimo susitikimo Vilniuje „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“ (kuriame dalyvavo per  7 tūkst. dalyvių), rengtoLietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“  proga, idėjos autorius ir iniciatorius.

Memorandumo „Dėl Lietuvos žmonių sveikatos išsaugojimo“, kurį 2012 m. pasirašė per 300 organizacijų, iniciatorius ir organizatorius.

Seimo paskelbtų 2013-ųjų - Sveikatingumo metų idėjos autorius ir iniciatorius.

Sveikatos bangos dešimtmečio sąjūdžio iniciatorius.

 

Juozas Dapšauskas

 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama