NAUJIENOS

Tautinių mažumų moksleivių egzaminų rezultatai aptariami Tautinių mažumų departamento organizuojamoje konferencijoje

Kategorija:

Miestas:
Tautinių mažumų departamentas prie LRV ne pirmus metus organizuoja pasitarimus su įvairių sričių profesionalais, analizuodamas tiek tautinių bendruomenių atstovams, tiek švietimo specialistams susirūpinimą keliančius tautinių mažumų moksleivių valstybinės kalbos egzaminų rezultatus. Reaguodamas į situaciją 2020 m. lapkričio 4 d. Departamentas organizuoja nuotolinę konferenciją „Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo integracijos aspektai moksleivių pasiekimų kontekste“, kurioje bus nagrinėjami mokyklas ne lietuvių mokomąja kalba lankančių moksleivių pasiekimai, studijų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.
 
Departamento organizuojamoje konferencijoje dalyvaus Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas Artur Liudkovski, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, dr. Juozas Augutis. Pranešimus skaitys, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja, dr. Rita Dukynaitė, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas prof. Pranas Žiliukas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Irena Masoit ir šio universiteto doc. dr. Artūras Mickevičius.
 
Konferencijoje bus aptarti moksleivių pasiekimai gausiai tautinių mažumų gyvenamuose regionuose, mokyklų, kuriose mokomasi tautinių mažumų kalba moksleivių stojimo į aukštąsias mokyklas ir kolegijas rezultatai, mokyklų, kuriose mokomasi lenkų kalba moksleivių nuostatos gimtosios kalbos atžvilgiu. Taip pat bus ieškoma kelių, kaip galima stiprinti pedagogų ir moksleivių kompetencijų ugdymą.

Tautinių mažumų departamento inf.

Reklama