NAUJIENOS

Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimui – valstybės parama

Kategorija:

Miestas:

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, dalyvavimas tokiuose didelio masto renginiuose kaip, pavyzdžiui, „Agrobalt 2018“,  bus paprastesnis.

Kas finansuojama?

„Agrobalt 2018“, kuri vyks gegužės 24–26 dienomis Vilniuje, sulauks milžiniško dėmesio. Tradiciškai į šią parodą suplaukia tautinio paveldo puoselėtojai ir gerbėjai iš visos Lietuvos, tad jie raginami paskubėti ir pasinaudoti puikia proga paramai gauti. Pareiškėjai gali gauti paramą transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), įrangos nuomos, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.

„Kaziuko mugėje 2018“, kuri vyks Vilniuje jau kovo 2–4 dienomis, norintys dalyvauti pareiškėjai gali gauti finansavimą įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose.

„Kazimiero mugė 2018“, vyksianti Kaune kovo 9–11 dienomis, bus kur kas malonesnė gavusiems paramą įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.

Pareiškėjai galės teikti paraiškas ir tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, kuris vyks Vilniuje gegužės 22–27 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.

Finansavimo galimybės

ŽŪM iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 60 000 Eur.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Pirmumo kriterijai

Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei visoms renkamoms paraiškoms skiriama bendra paramos suma, numatyta kvietime teikti paraiškas, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai:

1. vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvos (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

2. paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose („Šv. Baltramiejaus mugė“, „Kaziuko mugė“, „Dainų šventė“, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, „Jūros šventė“, „Sostinės dienos“), kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

3. paraiška teikiama populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (tautinio paveldo produktai pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskirti šioms sritims: architektūra, tekstilė, interjeras, apavas, taikomasis ir paprotinis menas, namų apyvoka, darbo įrankiai ir reikmenys, apranga, karyba, muzikos instrumentai, susisiekimas, vaiko ugdymo priemonės, vokalinis muzikavimas, muzikavimas, švenčių organizavimas, maisto ruošimas, pastatų priežiūra, daugiaspalvė tapyba, taikomasis menas, higiena, žvejyba);

4. daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);

5. paraiška gauti pagalbą pagal šias Taisykles teikiama pirmą kartą.

Kur kreiptis

Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt. Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta Taisyklių 5.2 papunktyje.

Paraiškos ir pridedami dokumentai ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui  (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. vasario 19 d. iki š. m. kovo 2 d., 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistės: Eglė Neniškienė tel. (8 5) 239 8479, el. p. egle.neniskiene@zum.lt) ir Daiva Belevičienė tel. (8 5) 239 1269, el. p. daiva.beleviciene@zum.lt.

ŽŪM inf.

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Reklama