Tauragės regiono plėtros galimybė – Nemunas ir pilotinis projektas
  NAUJIENOS

Tauragės regiono plėtros galimybė – Nemunas ir pilotinis projektas

Kategorija:

Miestas:
Tauragės regionas yra vienas mažiausių Lietuvoje – tik keturios savivaldybės.  Dviejose savivaldybėse eina ES siena su Rusija. Apie 500 metų šį regioną dalijo Lietuvos ir Vokietijos siena. Regione daug miškų ir upių, o taip pat ir didžiulis istorijos ir kultūros paveldas. Dalis regiono yra Žemaitija, o dalis – Mažoji Lietuva.

Nežinia regioninėje politikoje

„Gyvename galimų regioninės politikos permainų metu. Laukiame, kol Seimas priims naująjį Vidaus reikalų ministerijos parengtą Regioninės plėtros įstatymą. Pateikta redakcija ne tiek svarbi savivaldybėms, kiek Regioninės plėtros departamentui ir regionuose esantiems jo padaliniams. Pastarųjų darbuotojai labai nerimauja dėl savo ateities.  O neužtikrintumas nėra gerai sprendžiant svarbius klausimus, – apie artėjančius regioninės politikos pokyčius mintimis dalijasi Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius. – Įstatymo koncepcija buvo kelis kartus keista. Paskutinėje redakcijoje siūloma regioninės plėtros padaliniams suteikti juridinio asmens statusą.  Teigiama, kad savivaldybėms bus suteikta daugiau savarankiškumo ir galių, bet kitaip kalba Regioninės plėtros departamento padalinių tarnautojai.  Mums nėra aišku, kas iš esmės turėtų pasikeisti ir kuo tai būtų naudinga savivaldybėms. Kai nėra aiškaus tikslo, ko siekiama nauja įstatymo redakcija, ir nežinios gana daug atsiranda.“

Regionui svarbūs projektai

Skirmantas Mockevičius vienu svarbiausių projektu įvardija šiuo metu įgyvendinamą  tarpregioninį „Nemuno kelio“ projektą. Jame dalyvauja Kauno miesto ir rajono, Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybės. Įgyvendinant šį projektą laivybai pritaikomas Nemunas nuo Kauno iki Jurbarko, tvarkomos Nemuno pakrantės, turizmui pritaikomos šiose vietose esančios lankytinos vietos.
Kitas, tik Tauragės regione vykdomas projektas, skirtas turizmo plėtrai: ženklinamos turistinės trasos,  statomi informaciniai stendai, sukurtas tinklalapis, kuriuo gali pasinaudoti, norintys geriau pažinti panemunės kraštą.  Kaip pabrėžia tarybos pirmininkas, sukuriamos trasos tinka keliaujant tiek automobiliu, tiek dviračiu, tiek ir pėsčiomis. Rodyklės ir skiriamieji ženklai pastatyti ir miškuose, kad žmonės lengviau surastų lankytinus objektus.
„Regionui svarbus ir atliekų tvarkymo projektas. Dabar įrenginėjame požemines ir antžemines atliekų surinkimo aikšteles“, – regionui svarbius darbus mini Skirmantas Mockevičius.

Tauragė+

Vienu svarbiausių Tauragės regionui projektų yra pilotinis projektas Tauragė+. „Jo ištakos siejasi su pamąstymais visos Lietuvos mastu kurti funkcinius regionus. Tada buvusios apskritys buvo skatinamos išsigryninti savo plėtros kryptis ir tikslus. Vyko daugybė diskusijų, bet kažkas naujo taip ir nebuvo surasta. Visi konstatavo, kas yra regionuose,  tik gal gražesniais žodžiais tai pasakė. Galiausiai Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarija, Centrinė projektų valdymo agentūra ėmėsi iniciatyvos ir parengė kelių regionų pilotinius projektus.  Parengti pilotiniai projektai buvo aptarti konkrečiuose regionuose, nusistatant tam regionui svarbiausias sritis, kurios turėtų įtakos visam regionui ir suteiktų jam naujo judėjimo.  Aiškinomės, ko labiausiai trūksta, kad regionas visomis prasmėmis būtų patrauklus, ir kokiomis priemonėmis galima pasiekti norimą tikslą“, – apie pilotinio projekto Tauragė+ atsiradimą pasakoja Skirmantas Mockevičius.  
Jis pažymi, kad iš pradžių  kryptis ir priemones aptarė rajonų vadovai, o paskui pradėtos diskusijos su konkrečių savivaldybių bendruomenėmis. Taip pat su asmenimis, suinteresuotais viso regiono plėtra.  „Taigi strategija nebuvo nuleidžiama iš viršaus, kviečiant bendruomenę prie jos prisitaikyti, bet pati bendruomenė ją kuria“, – pabrėžia tarybos pirmininkas.
Tauragės regionas nusistatė šias kryptis:
  1.  investicijų didinimo ir verslo plėtros skatinimas;
  2. kokybiškų viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir savivaldybės kaip gyvenimo ir darbo vietos patrauklumo didinimas;
  3. kokybiško vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose bei kaimuose sistemos sukūrimas;
  4. nenaudojamų pastatų pritaikymas bendruomeninių ir socialinių paslaugų plėtrai;
  5. tvaraus judumo skatinimas;
  6. turizmo plėtojimas ir tam reikalingos infrastruktūros sukūrimas.
Išsigryninant tas kryptis, daug diskutavo su tais, kurie mato būdus, kaip tai pasiekti.
„Labai plačiai esame išdiskutavę investicijų didinimo ir verslo plėtros skatinimą. Ta kryptis apima esamų pramonės teritorijų sutvarkymą. Tokių teritorijų turi kiekviena regiono savivaldybė. Sutvarkius savivaldybėse esamus pramonės parkus, atsiranda galimybė siūlyti kurtis vienam investuotojui, sukuriant tam tikros veiklos keturis padalinius visose regiono savivaldybėse. Tačiau, kaip minėjau, teritorijoje turi būti sukurta visa investuotojui reikalinga infrastruktūra.  Kiekviena savivaldybė pasirengia techninį projektą, o jiems įgyvendinti pasitvirtiname vieną investicinį projektą. Kiekviena savivaldybė rūpinasi savo dalies įgyvendinimu, – projekto ypatumus apžvelgia Skirmantas Mockevičius. – Kitas mūsų prioritetas – tvarus judumas.  Tikslas – sukurti vieningą viso regiono viešojo transporto sistemą, kuri regiono gyventojams sudarytų sąlygas nesunkiai pasiekti regione esančias darbo vietas. Taigi darbdaviai, investuodami regione, būtų garantuoti, kad jo darbuotojai į įmonę nesunkiai atvyks iš bet kurios regiono vietos. Taip būtų padidintas regiono patrauklumas tiek investuotojams, tiek gyventojams. Tuo pačiu būtų išspręstas ir paslaugų pasiekiamumas, nes šiuo metu, trūkstant vartotojų, ne visos paslaugos teikiamos kokybiškai.“
Kuriant tvaraus judumo sistemą, planuojama atnaujinti Jurbarko autobusų stotį, modernizuojant  ne tik pastatą ir sutvarkant aplinką, bet ir ant pastato stogo įrengiant saulės jėgainę, pastatant įkrovimo aikštelę elektroautobusams. Taip pat bus pagerinamas susisiekimas Jurbarko mieste ir rajone, kad atvykusieji nesunkiai galėtų pasiekti bet kurią rajone esančią įmonę. Elektroautobusų įkrovimo aikštelės būtų kuriamos visose savivaldybėse.
Tauragės rajono savivaldybė, pasinaudodama šiuo  projektu, planuoja statyti aplinkkelį, kad iš pramonės rajono transportas galėtų į magistralę galėtų išvažiuoti aplenkdamas miestą. Iš tos pačios priemonės numatytas ir elektrinių autobusų pirkimas, o tai padėtų didinti viešojo transporto prieinamumą. Ieškoma galimybių paskatinti žmones persėsti iš nuosavų automobilių į viešąjį transportą. „Be abejo, galvojame ir apie viešojo paslaugos atpiginimą. Taip pat planuojame sukurti visam regionui bendrą elektroninį bilietą“, – dar vienu sumanymu pasidalija regiono plėtros tarybos pirmininkas. 
Kadangi mūsų regionas labai palankus turizmo plėtrai,  planuojama, kad Jurbarko rajonas taps turistiniais vartais į Tauragės regioną. „Į Jurbarką atvykę turistai galėtų keliauti po visą regioną ir po visą Vakarų Lietuvą.  Kol kas vis tik didžioji užsienio turistų dalis nusėda Vilniuje ir Kaune ir toliau Trakų arba Druskininkų nelabai nuvažiuoja. Turizmas taip pat padėtų sukurti regione daug darbo vietų“, – svarsto Skirmantas Mockevičius.
Regionui svarbus vandentvarkos problemų sprendimas. „Šiuo metu įrengti vandentiekį ir nuotekų surinkimą naudojant ES paramą galima tik gyvenvietėse, kuriose gyvena ne mažiau dviejų tūkstančių gyventojų. Mažesni kaimeliai tokios galimybės neturi. Sutarėme, kad regione išbandysime grupinius nuotekų valymo įrenginius. Jais galėtų naudotis kelių namų gyventojai. Modelis beveik perpus pigesnis, palyginti su išlaidomis, reikalingomis vamzdynams pakloti. Šių įrenginių priežiūra būtų pavesta savivaldybių vandens tiekimo įmonėms. Tokio modelio Lietuvoje nėra. Jurbarko rajono savivaldybė ėmėsi iniciatyvos ir tokį modelį nusprendė išbandyti Šimkaičių gyvenvietėje.  Jei jis pasiteisins, bandysime jį diegti visame regione“, – teigia pašnekovas .
Pilotiniame projekte Tauragė+ yra numatyta ir minkštųjų veiklų. Tai socialinių ir kitų paslaugų teikimas regiono mastu. „Tai regioną padarytų patrauklesniu gyventojams, tikime, kad pristabdytų jų emigravimą, o gal ir paskatintų sugrįžti išvykusiuosius, – lūkesčiais pasidalija Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Skirmantas Mockevičius ir pasidžiaugia, kad mažas regionas turi savų privalumų – kilus bet kuriam klausimui savivaldybių vadovai be didesnių pastangų gali susirinkti ir lanksčiau priimti sprendimus. – Visi savivaldybių vadovai dirbame labai darniai, bendrai ieškodami galimybių Tauragės regionui sustiprinti.“
 
Justė Brigė
Straipsnis paskelbtas „Savivaldybių žinios“, 2020 Nr.3
Nuotrauka www.panemunespilis.lt
 

Reklama