Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą vaikų ir/ar paauglių užimtumo programų 2020 m. konkursui
  NAUJIENOS

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą vaikų ir/ar paauglių užimtumo programų 2020 m. konkursui

Kategorija:

Miestas:

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą vaikų ir/ar paauglių užimtumo programų konkursui. Paraiškas galima teikti iki 2019 m. gruodžio 19 d.

Konkurso tikslas: plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą vaikų dienos centruose, įtraukiant į veiklą, bendruomenes ir kt. NVO.

Konkurso uždavinys: užimti kuo daugiau Tauragės rajono vaikų ir paauglių laisvu nuo pamokų metu ir atostogų laikotarpiu, sudarant kuo palankesnes sąlygas turiningam vaikų, paauglių užimtumui, saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui ir ugdymuisi.

Konkursui teikiamos programos, kuriomis numatoma užimti tik Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus ir paauglius.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti tik Tauragės rajono nevyriausybinės, bendruomeninės, religinės organizacijos, vaikų dienos centrai. Programos įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta vaikų ir/ar paauglių užimtumo, socializacijos veiklos.

Prioritetai teikiami

  • tęstinėms vaikų dienos centrų veiklą skatinančioms programoms;
  • programoms, kuriomis Pareiškėjas numato vykdyti veiklas kaimo vietovėse;
  • programoms, kurių veikloms vykdyti pasitelkiami savanoriai;
  • programoms, turinčioms papildomų finansavimo šaltinių.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir/ar paauglių užimtumo programų konkurso paraiškos formą (1 priedas).  Vieną paraiškos egzempliorių kartu su kitais programos nuostatuose numatytais dokumentais iki 2019 m. gruodžio 19 d. pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijai el. pašto adresu: savivalda@taurage.lt

Vienas programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto.

Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

VAIKŲ IR/AR PAAUGLIŲ UŽIMTUMO PROGRAMŲ KONKURSO NUOSTATAI IR PARAIŠKOS FORMA


Tauragės rajono savivaldybės administracija


Reklama