NAUJIENOS

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje” p

Kategorija:

Miestas:

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą projekto Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje” partnerių atrankos konkursui.

  

Konkurso tikslas: konkurso būdu finansuoti naujai steigiamų ar jau veikiančių vaikų dienos centrų patalpų rekonstrukcijos ar remonto darbus, įrangos įsigijimą.

 

Reikalavimai pareiškėjams :

Vaikų dienos centrų (toliau -VDC) veikla turi būti vykdoma Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje ne trumpiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai turi būti partnerių valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir dar 5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui.

nuolatinių VDC lankytojų skaičius (lyginant jį su praėjusių kalendorinių metų nuolatinių VDC lankytojų skaičiumi) turi būti padidintas ne mažiau kaip 50 proc., arba 10 lankytojų;

steigiant naują VDC, turi būti užtikrinta, kad jame paslaugas gaus ne mažiau kaip 15 nuolatinių VDC lankytojų (rekomenduojama, kad vienam VDC lankytojui tektų iki 7 kv. m projekto lėšomis finansuojamų patalpų ploto).

 

Paraiškų teikėjais gali būti VDC, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“, kurie paraiškos teikimo dieną jau vykdo veiklą, arba viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, kuris įsipareigoja įsteigti vaikų dienos centrą, pradėsiantį vykdyti veiklą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Prioritetai teikiami projektams, jei

paraišką teikia nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius nuosavybės teise jam priklausančius pastatus ir/ar papildomą projekto finansavimą iš savo lėšų;

VDC steigiamas seniūnijos teritorijoje, kurioje nėra veikiančio VDC;

pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ir/ar kt. dokumentuose), paraiškoje  numatyta teikti ir kitas socialinio pobūdžio bendruomenines paslaugas;

vaikų dienos centrus nuolat lanko ar numatyta, kad nuolat lankys asmenys, turintys negalią.

 

Pareiškėjai turi užpildyti Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos paraišką (Tvarkos aprašo 1 priedas).

 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 8 d. 17 val.

 

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu Microsoft Word formatu ir savivaldybės administracijai (savivalda@taurage.lt) pateikta pdf formatu kartu pateikiant reikalingų dokumentų (numatytų Tvarkos aprašo 15 punkte) elektronines kopijas. (Teikiant pasirašytą popierinį paraiškos ir jos priedų variantą, kartu pateikiama elektroninė laikmena su įrašyta paraiška ir priedais. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu (projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje” partnerių atrankos konkursui, Respublikos g. 2, 201 kab. LT-72255 Tauragė).

 

Projektai finansuojami iš ES lėšų.

 

Išsamesnė informacija teikiama: el. p zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

 

PROJEKTO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTROS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE” PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS ( pridėta)

 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTROS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS PARAIŠKA (prideta)

 

Inesa Vaigauskienė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė


Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama