NAUJIENOS

Tauragės rajone veikia 10 vaikų dienos centrų

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija jau treti metai iš eilės aktyviai kviečia nevyriausybines organizacijas (bendruomenes, religines  organizacijas ir kt.) dalyvauti kuriant vaikų dienos centrus, užimant vaikus, paauglius laisvu nuo pamokų metu, įtraukiant į veiklą savanorius, suteikti pagalbą šeimoms.
 Šiuo metu Tauragės rajono savivaldybėje veikia 10 vaikų dienos centrų, iš kurių 5 įsikūrę Tauragės mieste, juos lanko 190 vaikų. Vaikų dienos centrų finansavimui iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto šiais metais  skirta 51,6 tūkst. Eur. 
Centrų veikla yra individualaus pobūdžio – kiekvienas dienos centras stengiasi kuo geriau patenkinti konkrečios vaikų grupės poreikius. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai ir auklėtojai, kurie padeda ugdyti socialinius įgūdžius, gauti reikalingą pagalbą, prasmingai leisti laisvalaikį, vaikai mokomi bendrauti ir bendradarbiauti.
 Dienos centruose vaikams organizuojama pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas, maitinimas. Dienos centrų darbuotojai įtraukia vaikus į naudingą, jiems įdomią veiklą. Centrus lankančių vaikų tėvai skatinami geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu. 
Dienos centruose vaikams ir jų šeimoms teikiamos šios paslaugos: socialinės, psichologinės konsultacijos, vaikų maitinimas, vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (bendravimo, stresinių situacijų valdymo, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo gyvenimą didinimas); pagalba ruošiant pamokas ir mokymo(si) problemų sprendimas; socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas, pagal galimybes – vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas, saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas, pagalba šeimoms (organizuojamos paskaitos ir kt. renginiai tėvams bei kitiems šeimoms nariams).
 2017 metais Tauragės rajono savivaldybėje, mažinant socialinę atskirtį ir efektyviai naudojant nepanaudotas Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, finansuojami (iš dalies finansuojami) 10 vaikų dienos centrų

Inesa Vaigauskienė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Jonui Svilainiui – 100

Jonui Svilainiui – 100

Vasario 8 dieną Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizaną, buvusį politinį kalinį ir aktyvų politinių kalinių sukilimo 1953 m. Vorkutos lageryje dalyvį Joną Svilainį (Liūtą)...

Reklama