Tauragėje sėkmingai įgyvendinamas projektas – saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas ant viešųjų pastatų stogų
  NAUJIENOS

Tauragėje sėkmingai įgyvendinamas projektas – saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas ant viešųjų pastatų stogų

Kategorija:

Miestas:
Siekiant prisidėti prie aplinkos tausojimo ir žaliosios energijos panaudojimo, jau 2019 metais ant Tauragės rajono įstaigų pastatų įrengiamos fotovoltinės elektrinės. Saulės kolektoriai jau įrengti ant Tauragės ligoninės ir lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato. Šiuo metu montuojami ant savivaldybės administracijos pastato stogo.
Saulės fotovoltinės elektrinės įrengiamos sėkmingai įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”.
Paraiškas dėl finansavimo fotovoltinėms elektrinėms įrengti Tauragės rajono savivaldybė parengė 2016 metais.
Gavus valstybės biudžeto lėšų finansavimą, saulės fotovoltinės elektrinės, kaip ir numatyta, bus įrengtos ant 7 rajono biudžetinių įstaigų pastatų stogų. Šiais metais fotovoltinės elektrinės bus įrengtos ant Tauragės rajono savivaldybės administracijos, Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pastatų stogų. Planuojama elektrines įrengti ir ant viešųjų įstaigų Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Tauragės profesinio rengimo centro ir Skaudvilės palaikomojo gydymo ligoninės pastatų stogų.
Kitais metais saulės fotovoltines elektrines planuojama  įrengti ant Tauragės „Versmės gimnazijos, Skaudvilės gimnazijos ir Lauksargių globos namų pastatų stogų.
Iš klimato kaitos specialiosios programos finansuojamiems projektams įgyvendinti Tauragėje skirta  260 148,13 Eur, iš jų savivaldybei teks prisidėti 65 514,16 Eur.
Saulės šviesos energija yra vienas iš plačiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių, o sparčiai besivystanti technologija leidžia saulės baterijas pritaikyti pačiose įvairiausiose srityse.
„Nuolat ieškome būdų, kaip sutaupyti elektros energijos ne tik dėl finansinių priežasčių, bet ir todėl, kad norime tausoti aplinką. Džiaugiamės, kad Tauragės krašte vis aktyviau elektros energijos gamybai pasirenkami alternatyvūs elektros gamybos šaltiniai“, – teigė rajono vadovai.
Sumontavus saulės fotovoltinę elektrinę:
sumažės neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas);
-       sumažės deginamo iškastinio kuro išskiriamų teršalų kiekis ir bus tausojami gamtiniai ištekliai;
-       matydama pavyzdį visuomenė bus netiesiogiai skatinama domėtis atsinaujinančiais energijos ištekliais ir jų naudojimusi savo reikmėms;
-       sumažės energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos galės būti skiriamos tiesioginei veiklai ir paslaugų kokybės gerinimui.

 
Inesa Vaigauskienė Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 
 

Reklama