NAUJIENOS

Tauragė. Programos pristatymas

Kategorija:

Miestas:

Europos taryba 2011 metus paskelbė Savanorystės metais. Į savanorišką veiklą įsijungia ir įvairios organizacijos, įstaigos, ir pavieniai asmenys.  Mokykloms projekto ,,Tapk“ pasiūlyta programa ,,Tu ir aš – kartu mes galia“ taip pat susijusi su savanoriška veikla, kurią vykdys ir apie pusantro šimto penkių mūsų rajono mokyklų mokinių.

Rugsėjo viduryje Tauragės rajono savivaldybės mažojoje salėje vyko įvadinis programos ,,Tu ir aš – kartu mes galia“ seminaras mokytojams. Dalyvavo visų penkių mokyklų - ,,Versmės“, Žalgirių gimnazijų, Batakių vidurinės mokyklos, Tarailių ir Lauksargių pagrindinių mokyklų – komandos. Gausiausias savanorių būrys susibūręs mūsų - ,,Versmės“ - gimnazijoje – jų apie 70. Kalbėta, kad vaikai savanoriai tiesiog pirmieji mokyklų pagalbininkai – tai tiesiog dovana bendruomenėms – tiek klasės, tiek mokyklos, tiek miesto, nes jų geri darbai džiugina žmones, puošiama aplinka. Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Margita Bertulienė pristatė ir anksčiau vykdytą savanorišką veiklą – mokiniai lankė senelius, vaikus reabilitacijos, dienos centruose, rengė jiems menines programas įvairių švenčių proga, ne tik kultūrine veikla užsiėmė, bet ir socialine – dalyvavo ,,Maisto banko“ akcijoje, rinko labdarą, net tvarkė karių kapines. Panašias veiklas vardijo ir kitų mokyklų atstovai.

Seminarą vedė dvi lektorės – žurnalistė Genovaitė Paulikaitė ir psichologė Svetlana Radiul. Seminare dalyvavo ir savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas. Jis pasidžiaugė organizuojama priemone ,,Tu ir aš – kartu mes galia“:
„Patys aktyviausi, kurie dalyvauja projekte, jau yra daug nuveikę. Galbūt tik ta sąvoka ,,savanorystė“ nauja. Anksčiau tai vadinome visuomenei naudingu darbu. Savanorystės veikla dabar labai išplėtota, galima įgyti įvairių kompetencijų. Jauno žmogaus karjeros pasirinkimui ši veikla taip pat gali būti naudinga, todėl vaikus reikia supažindinti su kuo platesne savanoriškos veiklos sričių amplitude. Tiesiog noriu palinkėti projekto žodžiais, kad per savanorišką veiklą tobulėtumėte, augtumėte, pažintumėte, kurtumėte. Šiandienos mokyklose visgi didžiausias dėmesys sutelktas į formalųjį švietimą, tačiau greta funkcionuoja ir neformalusis švietimas, kaip apskritai neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis. Svarbiausia neformalaus švietimo paskirtis yra skatinti asmenybės įvairiapusį tobulėjimą, aktyvinti pilietiškumą bei padėti integruotis į visuomenę. Tad projektu ,,Tapk“ siekiama sukurti kokybiškai naujas neformaliojo švietimo paslaugas, ugdyti šio švietimo teikėjų kompetencijas, skatinti naujų metodų taikymą, savivaldybėse plėtojant pilietinio ir tautinio ugdymo ir vaikų socializacijos veiklas“, - kalbėjo E.Šteimantas.

Projektas ,,Tapk“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis, jį koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto ,,Tapk“ viena iš vykdomų priemonių yra programa „Tu ir aš – kartu mes galia“, ji bus vykdoma per šiuos 2011-2012 mokslo metus.

Svarbiausias programos uždavinys - motyvuoti programoje dalyvaujančių mokyklų mokinius ir pedagogus savanoriškai veiklai, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie dar nėra suradę savo realizacijos galimybių. Bus organizuojama 14 susitikimų mokyklose, rengiami seminarai, praktiniai užsiėmimai, padėsiantys mokiniams išmokti suderinti savo tikslus su aplinkinių tikslais ir poreikiais, suvokti nesavanaudiškumo reikšmę. Be to, formuojant pozityvų požiūrį į savanorystę, bus skatinamas ir vaikų kūrybingumas, komunikabilumas, tolerancija, atsakomybė už save ir kitus. Tikimasi, kad jaunimas susivoks, jog gerus darbus galima daryti savoje aplinkoje - ten, kur gyveni, kur mokaisi.

,,Programa „Tu ir aš – kartu mes galia“ nukreipta į moksleivių motyvavimą įsijungti į savanorišką veiklą, kaip tobulėjimo, kūrybingumo, ugdymo galimybę,“ – teigiama programos aprašyme. Jokia veikla mokykloms nebus primesta, tiesiog susibūrusios savanorių komandos pačios planuos veiklą, atsižvelgdamos į mokyklos bendruomenės poreikius, savas galimybes. Savanoriai, pasitelkdami savo bendramokslius, šeimos ir kitus bendruomenės narius, padės vienišiems žmonėms, lankysis senelių ir vaikų globos namuose, galbūt padės beglobiams gyvūnams, tvarkys viešąsias erdves, telks savo bendruomenę gyvenimo kokybę gerinantiems darbams ir pan. Beje, mokiniai pasiskirstys pareigomis: išsirinks seniūną, kuris stebės ir lankomumą, viešųjų ryšių atstovą, metraštininką. Visi vaikai gaus po specialų ženkliuką bei sąsiuvinį užrašams. Baigiamajame renginyje jaunieji savanoriai iš užrašuose užfiksuotų minčių sukurs meninę programėlę.

Programos dalyvių kūrybingumą skatins ir meniniai, psichologiniai užsiėmimai: moksleiviai mokysis pažinti save per fraktalų piešimą, dalyvaus baigimo pažymėjimo projekto ir savanorystei skirto plakato kūrimo konkursuose. Visi konkursams pateikti darbai, vaikų mintys, atsiliepimai bus patalpinti internetinėje svetainėje www.manokrastas.lt. Programos pabaigoje bus organizuojamas visų savanorių, dalyvavusių ne mažiau kaip 80 procentų renginių, sąskrydis. Sąskrydyje bus apdovanojami patys aktyviausi savanoriai, vienas iš vertingiausių prizų – nešiojamas kompiuteris. Tikimasi, kad toji savanoriška veikla nenutrūks ir pasibaigus projektui.
 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama