NAUJIENOS

Tarptautinės prekybos dalyvės sprendžia pandemijos sukeltos krizės problemas

Kategorija:

Miestas:

Akivaizdu, kad dėl pasaulyje susiklosčiusios situacijos visos didžiosios tarptautinės prekybos dalyvės patiria žemės ūkio ir maisto produktų prekybos srautų sumažėjimą. COVID-19 pandemija išryškino saugaus ir kokybiško maisto svarbą visame pasaulyje, todėl daugelis vyriausybių savo šalyse imasi ekonominių skatinimo priemonių.

 Italija bando įveikti iškilusius sunkumus

Italijai tapus COVID-19 židiniu Europoje, dar kovo pradžioje čia įvestas griežtas visuotinis karantinas, dėl ko stipriai krito tarptautinės prekybos apimtys. Su sunkumais susiduria ir beveik visos maisto tiekimo grandinės šakos – pienininkystės (jau patirta 90 mln. Eur nuostolių), mėsos (ypač jautienos, kiaulienos, avienos) sektoriai. Valstybė jau ėmėsi laikinųjų pagalbos priemonių, kuriomis siekiama paremti ekonomiką dėl pandemijos sukeltos ekstremalios padėties.

Karantino metu apie 18 proc. išaugo išlaidos maistui (palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu). Pirmąjį karantino mėnesį daugiausia buvo perkama kaloringų, angliavandeniais, riebalais ir cukrumi “turtingų” paruoštų vartoti produktų, išaugo įvairių sėklų aliejaus pirkimai (net 37 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai). Antrąjį mėnesį buvo daugiau perkama nebe ilgo galiojimo, bet gaminimui namuose reikalingų šviežių maisto produktų (pieno produktai, mielės, miltai). Stipriai išaugo kiaušinių pardavimai (46 proc. daugiau nei tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu). Daržovių sektoriuje pastebimai šoktelėjo bulvių ir morkų pirkimai (atitinkamai 51 ir 37 proc.), iš vaisių daugiausiai išaugo obuolių ir apelsinų vartojimas (atitinkamai 42 ir 43 proc.). Išaugo ir pjaustyto supakuoto vytinto ir virto kiaulienos kumpio vartojimas (23 ir 21 proc.), taip pat lyginant su tokiu pat laikotarpiu pernai metais pastebimai padidėjo ir kiaulienos produktų kainos (apie 13 proc.). Ekspertų nuomone, išaugęs namų ūkių vartojimas išsilaikys ir artimiausiais mėnesiais, nors Pietų Italijoje jau jaučiama perkamosios galios mažėjimo tendencija.

Vokietija kovoja su krizės sukeltais padariniais

Prasidėjus koronaviruso pandemijai išaugo politikos ir visuomenės dėmesys žemės ūkiui ir šalies apsirūpinimui maistu. Vokietijos vyriausybė žemės ūkį ir maisto pramonę įtraukė į „sisteminės infrastruktūros sektorių“ (sektoriai, kuriems suteikiama išskirtinė svarba krizės ir karantino sąlygomis) sąrašą. Sisteminiais sektoriais taip pat laikomi sveikatos ir medicinos pramonė ir sistema, prekyba ir kiti kasdieninius poreikius užtikrinantys sektoriai.

Maisto rinkoje pandemijos pradžioje stebėtas paklausos šuolis tam tikrų produktų grupėse - duonos miltų mišinių (padidėjo 169 proc.), konservuotų sriubų (150 proc. augimas), ilgo galiojimo pieno (paklausa paaugo 56,5 proc.) pastaruoju metu vėl pradėjo mažėti, tačiau ir toliau stebima padidėjusi maisto produktų paklausa lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Nors oficialių statistinių duomenų kol kas nėra, pastebimas kai kurių įvežtinių maisto produktų (pvz. mėsos gaminiai, vynas, sūris, pomidorai) ženklių nuolaidų pagausėjimas, kas sietina su sumažėjusiu įvežtinių prekių vartojimu.

Šios tendencijos gali turėti neigiamos įtakos lietuviškų maisto produktų eksportui į Vokietiją, kuris pastaruosius metus buvo vienas didžiausių eksporto struktūroje ir vidutiniškai siekė beveik 10 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų eksporto. Vokietija jau keletą metų iš eilės yra viena svarbiausių lietuviškos kilmės maisto produktų eksporto krypčių, todėl pokyčiai jos rinkoje gali turėti įtakos lietuviškos kilmės maisto produktų eksporto apimčių sumažėjimui.

Nepaisant nepalankių aplinkybių tarptautinei prekybai, Vokietijos ekonominė ir politinė reikšmė ES lygiu gali dar labiau išaugti. Siekiant įveikti ateities ES iššūkius Vokietijos indėlis gali būti lemiamas. Atsižvelgiant į Vokietijos rinkos svarbą lietuviškos kilmės eksportui bei įvertinant nepalankią situaciją kitose pasaulio rinkose,  tikėtina, jog Vokietijos ekonominis vaidmuo taps dar svarbesnis.

Japonija ieško būdų įveikti krizę

Nuo eksporto priklausoma Japonijos ekonomika (pavyzdžiui, šalis importuoja apie 60 proc. maisto produktų) susiduria su tiekimo sutrikimais, todėl siekia užtikrinti netrukdomą prekių judėjimą. Pagrindinis pavojus yra jūrų keliai ir uostai, kurių veiklai sutrikus taptų neįmanoma atgabenti į šalį produktų dideliais kiekiais. 

Japonijos vyriausybė paskyrė 990 mlrd. JAV dolerių paramos paketą ekonomikai skatinti. Be to, nuspręsta paskirstyti tarifines kvotas ES šalių maisto produktams (paruošti maisto produktai, miltų mišiniai, įvairūs pieno produktai ir kt.), kuriems gali būti taikomas sumažintas importo tarifas. Tarifinių kvotų sistemoje gali dalyvauti tik Japonijoje registruoti ūkio subjektai, kurie išreiškia norą importuoti produktus pagal numatytus tarifus.

ES visų valstybių narių vardu pateikė prašymą Japonijos žemės ūkio ministerijai, kad esant sudėtingai situacijai dėl Covid-19 būtų leidžiama išduoti elektroninius veterinarinius ir fitosanitarinius sertifikatus. Japonijos ŽŪM sutiko laikinai leisti naudoti el. formas, o originalius sertifikatus pasienio postams bus galima pateikti vėliau.

Lietuvos įmonėms, eksportuojančioms į Japoniją pieno produktus, primename, kad yra suderintas naujos formos veterinarinis sertifikatas pieno produktų įvežimui į Japoniją, kuris pradės galioti nuo š. m. birželio 1 d. Kroviniams, kurie į šią šalį atvyks iki birželio 1 d., naudojamas šiuo metu galiojančios formos sertifikatą, o nuo birželio 1 d. kroviniai į Japoniją bus įleidžiami tik su naujos formos sertifikatu. Jei bus dėl tam tikrų priežasčių nespėta gauti naujos formos sertifikato, Japonijos ŽŪM leidžia pateikti papildomą raštą su trūkstamų duomenų patvirtinimu.

Kinija grįžta į vėžes

Per pirmąjį š. m. ketvirtį Kinijos makroekonominiai rodikliai stipriai nukrito, BVP augimas sumažėjo 6,8 proc. Pajamų neturėjęs Kinijos pramonės pelnas per pirmuosius du metų mėnesius susitraukė 38 proc., beveik pusė milijono bendrovių užsidarė. Kovo mėn. bendras pardavimų skaičius sumažėjo 15,8 proc., o ketvirčio - 19 proc. Kovo mėnesį Kinijos mažmeninės prekybos pramonė sumažėjo 15,8 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Siekdama ekonomikos atsigavimo, Kinijos Vyriausybė ėmėsi specialiųjų priemonių, viena iš kurių tapo  vartojimo talonai mažmeninės prekybos atsigavimui skatinti. Šiuo tikslu vietos valdžios institucijoms leista išduoti gyventojams vartojimo kuponus ir taip paraginti juos atnaujinti įprastus vartojimo įpročius.

Kinijos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerija daug dėmesio skiria situacijos pasaulinėje žemės ūkio produktų rinkoje stebėsenai, nacionalinei politikai ir priemonėms, skirtoms užsienio prekybai stabilizuoti, įgyvendinti naujus prekybos skatinimo metodus, skatinti importo įvairinimą. Ekspertų vertinimu, dėka šių priemonių šiemet šalyje prekyba žemės ūkio ir maisto produktais išlaikys augimo tendencijas, o ypač išaugs mėsos produktų importo apimtys. Manoma, kad kiaulienos importo apimtys lyginant su praėjusiais metais išaugs iki 32,7 proc., jautienos ir avienos importo augimo tempai sieks atitinkamai 6,1 proc. ir 4,8 proc., numatomas paukštienos importo apimčių augimas iki 7,5 proc. Didėjant gyventojų skaičiui, šalyje taip pat  išlieka aukštos kokybės kviečių poreikis, nuolat didėja ir suvartojimas. Dėl vietinių kviečių gamybos ir paklausos spragų tikimasi, kad jų importas padidės nuo 3,9 mln. tonų 2020 m. iki 5,83 milijono tonų 2029 m.  Pieno produktų vartojimas šalyje stabiliai auga, numatomas importo augimas iki 3,3 proc. Be to, šalyje prognozuojama gerokai didesnė perdirbtų maisto produktų paklausa.

JAV sėkmingai įveikia ekonominius iššūkius

Šalis sėkmingai sprendžia pandemijos sukeltas problemas. Per vasario - balandžio mėn. JAV nėra padaryta jokių išskirtinių su COVID-19 susijusių importo reikalavimų pakeitimų ar papildymų. Taip pat nėra gauta jokių žinių dėl muitinės procedūrų ir logistikos sutrikimų, įvežant produktus į šalį.

Pieno perdirbimo sektoriuje kol kas nėra pastebima didesnių problemų, produktų tiekimas nesutrikęs. Prognozuojama, kad dėl neaiškumų, kiek ir kokiose JAV valstijose dar tęsis įvairūs verslo ir vartotojų judėjimo apribojimai, galėtų augti maisto produktų vartojimas namuose. Lietuviškų pieno produktų eksporto padidėjimas trumpuoju laikotarpiu galimas kartu su bendru visų kitų maisto produktų vartojimo padidėjimu. Todėl geriausias pardavimo perspektyvas JAV rinkoje turėtų įgauti lietuviški šaldyti pieno produktai, tokie kaip  valgomieji ledai.

Dėl Covid-19 namuose liekantiems amerikiečiams švieži gaminiai išlieka vartojimo prioritetu, tačiau pastebima tendencija, kad pamažu gyventojai pradeda teikti pirmenybę maistui, kurio galiojimo laikas yra ilgesnis - perkama vis daugiau konservuotų produktų. Šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio galėtų susilaukti iš Lietuvos į JAV eksportuojami mėsos konservai (2019 m. iš viso buvo eksportuota apie 140 t visų mėsos gaminių, iš jų apie 10 t mėsos konservų).

Pastebima, kad pastaruoju metu šaldytų vaisių pardavimai JAV išaugo 24 proc., o šaldytų daržovių – 19 proc. Augant šaldytų ir ilgo galiojimo laiko pakuotėse supakuotų vaisių ir daržovių paklausai, kuri, kaip prognozuojama, bus ilgalaikė, susidaro palankios sąlygos pristatyti šio sektoriaus produktus platesniam JAV vartotojų ratui, o tik nuo 2019 m. pradėtoms eksportuoti ilgo galiojimo laiko pakuotėse ekologiškoms daržovėms ir sriuboms susidaro puiki galimybė įsitvirtinti JAV rinkoje.

2020 m. balandžio 22 d. JAV maisto ir vaistų tarnyba paskelbė gaires, kuriuose informuojama apie laikinus reikalavimus, susijusius su akredituotų trečiųjų šalių sertifikavimo programą, taikomą užsienio maisto gamybos subjektams ir jų gaminiams. Šiose gairėse pateikti paaiškinimai dėl laikino lankstumo, kaip pripažintos akreditacijos įstaigos galėtų tęsti sertifikavimo įstaigų akreditacijas, ir kad pasibaigus sertifikatų galiojimo laikui, jie vis dar būtų pripažįstami kaip galiojantys, jei yra užtikrinamos tam tikros apsaugos priemonės. 

Pagal VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros inf.


Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama