NAUJIENOS

Tarptautinė virtuali paroda „Emociukai gyvai“


Miestas:
PATVIRTINTA
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-93
 
ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS
TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS PARODOS „EMOCIUKAI GYVAI“
NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Šakynos mokyklos, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos tarptautinės parodos „Emociukai gyvai“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, vykdymo laiką, vietą, dalyvių pasirengimą, jo organizavimo tvarką ir įgyvendinimą.
 
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Tikslas – ugdyti dalyvių pozityvų požiūrį į aplinką, gerinant emocinę savijautą per gebėjimą išreikšti jausmus gyvai bei atvaizduoti juos nuotraukoje.
2.2. Uždaviniai:
2.2.1. ugdyti bendruomeniškumą ir gebėjimą išreikšti jausmus vizualiai;
2.2.2. skatinti dalyvių pozityvumą bei kūrybiškumą.
 
III. DALYVIAI
3.1. Lietuvos ir užsienio šalių mokyklų bendruomenės.
3.2. Asmenys, šeimos, kolektyvai, kitos bendruomenės.
 
IV. REIKALAVIMAI / KRITERIJAI
4.1. Parodai skirtos nuotraukos, nuotraukų koliažai turi atitikti skelbiamą konkurso temą.
4.2. Vienas dalyvis, kolektyvas, viena bendruomenė parodai gali pateikti vieną nuotrauką arba vieną nuotraukų koliažą.
4.3. Pateikiamos nuotraukos turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:
4.3.1. rezoliucija – ne mažesnė nei 300 dpi;
4.3.2. dydis – ne mažesnis nei 3 Mb;
4.3.3. skaitmeninio failo tipas – JPG, JPEG.
4.4. Konkurso dalyvis(-iai) įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta nuotrauka, nuotraukų koliažas yra originalus jo (jų) kūrinys, nepažeidžiantis kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į pateiktas nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
4.5. Prie nuotraukos ar nuotraukų koliažo  turi būti nurodyta: autoriaus(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės), klasė, mokyklos pavadinimas, darbo vadovas / mokytojas, miestas / miestelis / kaimas, šalis, el. paštas; bendruomenės pavadinimas, bendruomenės narių vardai ir pavardės, miestas, šalis. Lentelę užpildyti spausdintinomis raidėmis ir atsiųsti kartu su nuotrauka ar nuotraukų koliažu.
 
Vardas(-ai)  
Pavardė(-ės)  
Klasė(-ės)  
Mokykla / Bendruomenė  
Miestas / miestelis / kaimas  
Šalis / valstybė  
Darbo vadovas(-ai) / mokytojas(-ai)  
El. paštas  
 
 
V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
5.1. Nuotraukas, nuotraukų koliažus siųsti el. paštu: konkursaimok@gmail.com nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.
5.2. Virtuali paroda veiks nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d. internetiniame tinklapyje Manokraštas.lt (Manokrastas.lt) – https://www.manokraštas.lt/ (https://www.manokrastas.lt/).
5.3. Iškilus klausimams skambinti tel. +370 611 46337 arba rašyti el. p. rositaveik@gmail.com
5.4. Visi parodos dalyviai gaus vardinius elektroninius padėkos raštus, kurie bus išsiųsti dalyvių nurodytu adresu.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Gali būti informacija apie darbų (ne)grąžinimą.
6.2. Gali būti informacija apie nuostatų keitimo galimybes.
6.3. Pedagogams, parengusiems mokinius bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie mokinių parengimą. Elektroninės pažymos talpinamos tinklapyje www.srspt.eu skiltyje „Pažymos“. (5 PRIEDAS)
6.4. Parodos organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodinės pažymos (1,50 Eur). (10 PRIEDAS)
 
 

Reklama