NAUJIENOS

Tarptautinė konferencijos „Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje po Antrojo pasaulinio karo“

Kategorija:

Miestas:
 2019 m. spalio 4 d. Vilnius
Vieta: Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas, Žirmūnų g. 1F, Vilnius
Konferenciją organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC)
 
9.30–10.00 Registracija
 
10.00–10.15 Sveikinimo žodis
 
Teresė Birutė Burauskaitė, LGGRTC generalinė direktorė
 
Dr. Arūnas Bubnys, LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius
 
Pirmininkauja
Dr. Arūnas Bubnys, (LGGRTC)
 
10.15–10.45 „Pogrindinė valstybė Lietuvoje: apraiškos, ištakos ir išvados“
Dr. Bernardas Gailius,
Vilniaus universitetas.
 
10.45–11.15 Sovietų saugumo agentūrinės bylos apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą“.
Dr. Darius Juodis,
LGGRTC
 
11.15–11.45 „Latvijos partizanų veiklos 1944–1953m. atspindžiai Latvijos valstybės archyvo dokumentuose“
Dr. Ainars Bambals,
Latvijos nacionalinis archyvas
 
11.45–12.15. „Organizuotas Estijos ginkluotas pasipriešinimas prieš sovietus“
Martin Andreller,
Estijos istorinės atminties institutas
 
12.15–12.35 Diskusijos
 
12.35–13.10 Kavos pertrauka
Pirmininkauja
Ramona Staveckaitė-Notari (LGGRTC)
 
 
13.10–13.40 „Ukrainos sukilėlių armija Ukrainos išsivadavimo judėjime XX amžiuje“
Dr. Volodymyr Viatrovych.
Ukrainos tautinės atminties institutas
 
 
13.40–14.10 „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Lenkijoje 1944–1956 m.“,
Prof. Rafal Wnuk,
Liubino katalikiškas universitetas.
 
14.10–14.40 „Pokarinis antisovietinis pasipriešinimas Baltarusijoje istoriografijoje ir žodinėje istorijoje“,
Prof. dr. hab. Aliaksandr Smalianchuk,
Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos studijų institutas.
 
14.40–15.10 „Antisovietinės pasipriešinimo grupės Moldovos SSR šiandieniniuose tyrimuose“,
Dr. Virgiliu Birladeanu,
Moldovos mokslų akademijos istorijos institutas,
dr. Lumila Cojocari,
Moldovos valstybinis universitetas.
 
15.10–15.40 „NATO, detantas ir 1956 m. Vengrijos revoliucija“,
Dr. Gusztáv D. Kecskés,
Humanitarinių mokslų tyrimo centro Istorijos institutas.
 
15.40–16.10
Diskusija

International conference
“Anti-communist armed resistance in the East-Central Europe
after the World War II”
 
4 October, 2019
Vilnius
 
Venue: The Memorial Complex of the Tuskulėnai Peace Park, Žirmūnų Str 1F, Vilnius, Lithuania
 
Conference is organized by the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
 
9.30 – 10.00 Registration
10.00 – 10.15 Greetings
Teresė Birutė Burauskaitė, Director General, the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
Dr. Arūnas Bubnys, Director of the Genocide and Resistance Research Department, the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
 
Chair: Dr. Arūnas Bubnys,
The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
 
10:15 – 10:45 Underground state in Lithuania: manifestations, origin and conclusions”
Dr. Bernardas Gailius,
Vilnius University.
 
10:45 – 11:15 “Soviet security agent files about partisan leader Jonas Žemaitis-Vytautas”
Dr. Darius Juodis,
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania.
11:15 – 11:45 “The reflection of the activities of the Latvian national partisans 1944 – 1953 in the documents of the State Archives of Latvia”,
Dr. Ainars Bambals,
The National Archives of Latvia.
 
11.45 – 12.15 Estonian organized armed resistance to the soviets”,
Martin Andreller,
Estonian Institute of Historical Memory.
 
 
12.15 – 12.35 Discussion
 
12.35 – 13.10 Coffee break
 
 
Chair: Ramona Staveckaitė-Notari,
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
 
13.10 – 13.40 “The Ukrainian Insurgent Army in the Ukrainian Liberation Movement of the 20th Century”,
Dr. Volodymyr Viatrovych,
Ukrainian Institute of National Remembrance.
 
13.40 – 14.10 “Violent anti-Communist Resistance in Poland, 1944–1956”,
Prof. Rafal Wnuk,
Catholic University of Lublin.
 
14.10 – 14.40 Post-war anti-Soviet resistance in Belarus in historiography and oral history”,
Prof. dr. hab. Aliaksandr Smalianchuk,
Institute of Slavonic Studies, Polish Academy of Sciences.
 
14.40 – 15.10 “The anti-Soviet Resistance Groups in the Moldavian SSR in the light of recent researches”,
Dr. Virgiliu Birladeanu,
The Moldavian Institute of History,
dr. Ludmila Cojocari,
Moldova State University.
 
15.10 – 15.40 “NATO, détente and the 1956 Hungarian Revolution”,
Dr. Gusztáv D. Kecskés,
Hungarian Research Centre for the Humanities, Institute of History.
 
15.40 – 16.10 Discussion
 

Greta Paskočiumaitė
Vyresnioji specialistė
Direkcija

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama