NAUJIENOS

Tarp gražiausiųjų – ir šventojiškių sodybos

Kategorija:

Miestas:

Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius, kuriam vadovauja pirmininkė Nijolė Steponavičiūtė, nuo pat įkūrimo 1996-aisiais gegužės – rugsėjo mėnesiais Palangoje ir Šventojoje vykdo apžiūras –  konkursus gražiausiai tvarkomoms sodyboms ir teritorijoms išrinkti. Kasmet susumuojami rezultatai, ir metų pabaigoje gražiai tvarkomų Palangos ir Šventosios sodybų šeimininkų pagerbimo popietėje apdovanojami nugalėtojai. 

Šiemet Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus susirinkimas ir gražiai tvarkomų Palangos ir Šventosios sodybų šeimininkų pagerbimo popietė vyko poilsio ir reabilitacijos centro Pušynas konferencijų salėje. Joje dalyvavo Palangos meras Šarūnas Vaitkus, mero patarėjas Pranas Žeimys, Rinkliavų centro direktorius Bronius Martinkus, Palangos miesto garbės pilietis Mikelis Balčius ir kiti svečiai, draugijos nariai, gražiai tvarkomų sodybų Palangoje ir Šventojoje šeimininkai.

Išklausius ataskaitinį metinį pranešimą apie nuveiktus darbus ir draugijos narių išvykas, sekė laukiamiausia dalis – draugijos narių pagerbimai ir apdovanojimai.

Šiemet gražiai tvarkomų sodybų šeimininkams, ne kartą apdovanotiems padėkos raštais, buvo įteiktos stacionarios namo priekiniame fasade pritvirtinamos lentelės „Gražiausia sodyba 2019 m.“ Lentelėmis apdovanoti Stasė ir Romaldas Kubelskai (Šventoji, Gubojos g.), Stasė Stanaitienė (Ramybės g.), Vida ir Edvardas Brigmanai (Šventoji, Šventosios g.), Roma ir Bronius Martinkai (Vytauto g.) bei Benedikta ir Zigmas Dokšai (Vytauto g.).

Mero ir Lietuvai pagražinti draugijos Padėkos raštais apdovanoti šių metų apžiūros – konkurso gražiausiai tvarkomoms teritorijoms ir sodyboms išaiškinti nugalėtojai: Reabilitacijos ir poilsio centro direktorius Tomas Žulkus (Žvejų g.), už gražiai ir rūpestingai aplinką apie naujai renovuotą Sodų gatvės 30 namą tvarkantys gyventojai ir jų aktyvus namo bendrijos pirmininkas Liudas Mockus, Saulėtėkio g. daugelį metų išskirtinį akmenų kalną - gėlyną tvarkantys Vlada ir Gediminas Griškevičiai, su meile ir išradingai savo sodybą prižiūrintys ilgamečiai gamtos grožio puoselėtojai Gražina ir Romaldas Kuleševičiai ir palangiškė Marija Liebutė (Bijūnų g.). Už aktyvų dalyvavimą Lietuvai pagražinti draugijos veikloje Mero Padėkos raštais apdovanotos ilgametės draugijos narės Regina Raminienė ir Genutė Narmontienė.

Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus pirmininkė Nijolė Steponavičiūtė „Šventosios Respublikai“ sakė, jog draugijos bei Palangos mero Padėkos raštai ne kartą buvo įteikti šventojiškiams gražiai tvarkomų sodybų šeimininkams Stanislavai ir Romaldui Kubelskams, Reginai Šimaitienei, Dalijai Mikalauskaitei ir Mikeliui Balčiui, Vidai ir Edvardui Brigmanams, Petronėlei ir Antanui Kniežoms, Jolantai Skėrienei bei Danutei ir Evaldui Balčiams.

N. Staponavičiūtė priminė, jog gražiai tvarkomų sodybų šeimininkams, ne kartą apdovanotiems Padėkos raštais, yra įteikiamos stacionarios namo priekiniame fasade pritvirtinamos lentelės „Gražiausia sodyba“.

Lentelės  „Gražiausia sodyba 2017 m.“ yra įteiktos Reginai Šimaitienei (Gubojos g.) bei Dalijai Mikalauskaitei ir Mikeliui Balčiui (Pašventupio g.). 

Šįkart lentelės  „Gražiausia sodyba 2019 m.“ įteiktos Stanislavai ir Romaldui Kubelskams (Šventoji, Gubojos g.) bei Vidai ir Edvardui Brigmanams (Šventoji, Šventosios g.).

„Šventosios Respublikos“ inf.

Paskelbta laikraštyje "Šventosios Respublika"
sventosiosrespublika@gmail.com

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama