Tariamasi dėl efektyviausių kooperacijos skatinimo būdų
  NAUJIENOS

Tariamasi dėl efektyviausių kooperacijos skatinimo būdų

Kategorija:

Miestas:

Penktadienį vykusiame Darbo grupės šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo pateikti posėdyje svarstyti siūlymai dėl papildomų kooperatinės veiklos skatinimo veiksmų, komanditinių kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) steigimo ir tokių bendrovių naudos ir privalumų kooperatinio judėjimo skatinimo. 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto, Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto direktorius Prof. dr.  Jan Žukovskis pristatė ūkių pajamų didinimo naudojant gamintojų grupių (organizacijų) veiklos paramą modelį. Pranešimą galite rasti čia.

Ūkininkai ne tik galėtų padidinti  ūkių pajamas, bet ir būtų įgyvendinti gyvulių gerovės reikalavimai (iš dalies pritaikant prie klimato atšilimo stabdymo), ūkiuose stiprėtų gyvulių bandos. Visos pritaikytos priemonės būtų įgyvendintos iš paramos arba tik iš dalies,  prisidedant patiems ūkininkams. Ūkininkai išmoktų dirbti grupėje bei matytų savo tolimesnės veiklos perspektyvas, taip pat augtų valstybės pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio dėl padidėjusių pajamų iš produkcijos pardavimo.

„Atrodo patraukliai - ir ekonominis efektas, ir ūkių perspektyva. Vertėtų pakalbėti su ūkininkais, bendradarbiaujant su mokslo žmonėmis galima įgyvendinti pilotinį projektą“, - po pristatymo kalbėjo žemės ūkio ministras Andrius Palionis, pasiūlęs du pilotinius projektus: vieną skirtą gyvulininkystei, kitą – sodininkystei. 

Ministrui pritarė LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, aktyviai palaikantis pilotinių projektų idėją.

„Tikrai apsiimtume padaryti, norint viską galima padaryti, investuoti ne į „geležis“, o į efektyvumą, tai tikrai geras dalykas. Susirinksime bendraminčius, tuos, kurie rimtai žiūri perspektyvas ir bandysim“, - kalbėjo pirmininkas.

Posėdžio metu aptarti ir planuojami moksliniai tyrimai „Pasaulio vertikaliosios kooperacijos patirtis bei jos pritaikymo galimybės Lietuvoje“ ir „Pasaulio juridinių verslo formų junginių (komanditinių kooperatyvų) patirtis ir jos pritaikymo galimybės Lietuvoje“. 

Žemės ūkio ministerija aktyviai siekia skatinti kooperaciją ir plėtoti įvairias jos formas (pvz.: jungtinė veikla, kooperacija, bendradarbiavimas, gamintojų grupės ir kt.) bei nuolat tariasi su socialiniais partneriais dėl efektyviausių kooperacijos skatinimo būdų.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

 

 


Reklama