Taivanas, Kinijos Respublika – Ukraina – Gabonas
  NAUJIENOS

Taivanas, Kinijos Respublika – Ukraina – Gabonas


Miestas:
Taivanas, Kinijos Respublika
 
Faktas:
 
Kinijos Liaudies Respublikos (dar vadinamos „kontinentine Kinija“) vadovas Xi Jinping pabrėžtinai pareiškė, kad Taivanas yra ir bus jo vadovaujamos valstybės dalis.
 
Diagnozė:
 
Xi kalba buvo pasakyta minint 40 metų sukaktį nuo to laiko, kai Kinijos Liaudies Respublika, laimėjusi karą prieš tuomet teisėta laikytą Kinijos Respubliką, neįstengė jos visiškai sunaikinti. Pastarosios valdžia persikėlė į Taivanio salą ir iki šiol laiko save Kinijos Respublika. Nors formaliai ir mažai pripažįstama, ji vis tik yra nepriklausoma, gauna ženklią JAV karinę pagalbą ir yra tartum alternatyva kontinentinei valstybei.
 
Xi Jinping nurodė, kad suvienijimas galėtų įvykti laikantis principo „viena šalis dvi sistemos“. Pasak jo, tokiu būtų „apsaugoti tėvynainių taivaniečių interesai ir gerovė“.
 
Tačiau nepaisant griežtos Pekino valdžios retorikos susivienijimas vargu ar įvyks. Pastaruoju metu santykiai tarp abiejų Kinijos dalių paaštrėjo dėl geopolitinės ir ekonominės JAV ir Kinijos priešpriešos, tačiau paminėtina ir tai, kad dabartinė valdančioji Taivanio grupuotė nėra linkusi jungtis prie Kinijos pagal Honkongo ar panašų scenarijų. Taivanio sąsiauris gi gali virsti realia fronto linija konflikte tarp Vašingtono ir Pekino, o pats Taivanas – nepaskandinamu JAV lėktuvnešiu.
 
Ukraina
 
Faktas:
 
Patriarchas Bartolomėjus, laikytinas beveik 300 milijonų Rytų apeigų krikščionių – stačiatikių – „didžiausiuoju tarp lygių“ formaliai suteikė nepriklausomybę Ukrainos Stačiatikių Bažnyčiai.
 
Diagnozė:
 
Simboliškai šias Kalėdas Ukrainos stačiatikiai sutiko jau būdami nepriklausomi. Tai ne tik religinė, bet ir politinė slinktis regione.
 
Jei Vakaruose vis dar stengiamasi atskirti Bažnyčią nuo politinės valdžios, tai krikščioniškuose Rytuose Bažnyčia yra politikos dalis. Bažnyčios ir politinės valdžios suartėjimas matomas ne tik Rusijoje ar Ukrainoje. Stačiatikių Bažnyčia yra neatsiejama Armėnijos , Sakartvelo, Serbijos ir kitų valstybių vidaus ir užsienio politikos dalis.
 
Ar dabartinė situacija reiškia naują religinį karą, visos Stačiatikių Bažnyčios ligšiolinio konsensuso griūtį, ar tai tik nedidelė politikos sferų dalyba? Daugelis žinovų mano, kad tai rimtų permainų pradžia.
 
Gabonas
 
Faktas:
 
Nedidelėje, bet naftos ištekliais turtingoje Afrikos šalyje nesėkmingai mėginta nuversti valdžią.
 
Diagnozė:
 
Sakoma, kad kiekvienas pavykęs perversmas yra revoliucija, gi nepavykęs – maištas. Šį kartą maištininkai bandė paimti komunikacijos priemonių kontrolę ir net paskelbė sudarę „demokratijos atstatymo“ tarybą, bet buvo nesunkiai sutramdyti, regis net be pastebimų aukų.
 
Gabonas – Afrikos šalis be permainų pergyvenusi prieš kelis dešimtmečius per žemyną prasiritusią demokratizacijos bangą. Prezidentas Ali Bongo, kurio šeima beveik nuosavybės teisėmis valdo šalį nuo 1967 metų šiuo metu gydosi Maroke (šansas maištininkams!). laikinai jį pavaduoja brolis Frederic, kuris, kaip regis, kontroliuoja situaciją. 2016 metais po eilinių, tikriausiai suklastotų, rinkimų šalyje vyko riaušės ir net padegtas parlamentas, tačiau šį kartą visiškai ramu. Ramu ir pasaulyje, stabilumas kur kas svarbiau nei demokratija.
 
Egidijus Vareikis
Seimo narys

Reklama