NAUJIENOS

Švietimo ir mokslo komitetas nepritaria Lietuvos savivaldybių asociacijos rekomendacijoms ikimokyklinių įstaigų darbuotojus išleisti atostogų

Kategorija:

Miestas:

Švietimo ir mokslo komitetas balandžio 8 d. posėdyje apsvarstė Lietuvos savivaldybių asociacijos 2020 m. balandžio 6 d. raštu Nr. (13)–SD–246 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos rekomendacijų savivaldybėms“ išplatintas rekomendacijas „visoms savivaldybėms vieningai, sutarus su ikimokyklinių įstaigų darbuotojais, juos išleisti apmokamų atostogų“, kadangi, „valdybos nariai, įvertindami pirmos savaitės ikimokyklinių įstaigų darbo nuotoliniu būdu patirtį, mano, kad toks ugdymas nėra pilnavertis ir efektyvus“, ir kad dabar „neiškyla problemų dėl vaikų priežiūros“.

 Komitetas bendru sutarimu konstatavo, kad:

pirma, ši Lietuvos savivaldybių asociacijos išvada dėl nuotolinio ugdymo nepilnavertiškumo ir neefektyvumo, apie kurios pagrįstumą neturime objektyvios situacijos analizės ar ugdymo įstaigų bendruomenių apklausų rezultatų, ir kuri grindžiama tik asociacijos valdybos narių nuomone, rodo nepagarbų požiūrį į ikimokyklinių įstaigų pedagogų esminę – ugdytojų – veiklą, formuoja nuomonę, kad šie mokytojai negeba visavertiškai ir efektyviai dirbti nuotoliniu būdu;

antra, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos rašte išdėstytos rekomendacijos galimai pažeidžia Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, taip pat yra nesuderinamos su Darbo kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis kasmetinių atostogų tvarką.

Atsižvelgdami, į tai, kas išdėstyta, Švietimo ir mokslo komiteto nariai kreipiasi į Lietuvos savivaldybių merus ir administracijas ir ragina šiuo sunkiu visiems Lietuvos žmonėms metu nepriiminėti skubotų, vienašališkų, Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių sprendimų, diskriminuojančių atskiras švietimo srities darbuotojų grupes, bet eiti socialinio dialogo ir pagarbos kiekvienam švietimo bendruomenės nariui keliu.

 

Parengė Seimo kanceliarijos

Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė


20-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Varškės spurgos – ,,ežiukai“

Kepenėlės su obuoliais ir paprika

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Vaikų vasara muziejuje
Reklama