Svarstomas Lietuvos sveikatos sistemos atitikimas EBPO standartams
  NAUJIENOS

Svarstomas Lietuvos sveikatos sistemos atitikimas EBPO standartams

Kategorija:

Miestas:

Ministras Aurelijus Veryga birželio 26–27 d. dalyvauja 21-ojoje EBPO Sveikatos komiteto sesijoje, kurios metu  Sveikatos komitete vyks pirmoji diskusija su EBPO Sekretoriatu bei EBPO valstybėmis narėmis dėl Lietuvos sveikatos sistemos peržiūros ir jos atitikimo EBPO standartams bei rekomendacijoms. Šio vizito metu ministras A. Veryga pristatys Lietuvos prioritetus sveikatos srityje bei konkrečius veiksmus šiems prioritetams pasiekti.

Taip pat sveikatos komitete bus svarstomas tvarus prieinamumas prie inovatyvių terapijų, antimikrobinio atsparumo prevencijos strategijų ekonominis įvertinimas, žmogiškieji sveikatos priežiūros ištekliai, racionalus vaistų vartojimas, galimybė sutaupyti ir kiti klausimai.

EBPO – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą, pagrįstą organizacijos vertybėmis, diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus viešosios politikos srityje. Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Nuo 2013 m. dėl narystės organizacijoje derasi Kolumbija. Lietuva stojimo procesą pradėjo 2015 m. kartu su Kosta Rika.

 

www.sam.lt


Reklama