NAUJIENOS

Svarbiausi melioracijos darbai – magistralinių griovių tvarkymas

Kategorija:

Miestas:
Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų 2021 m. programą.
 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijai LR žemės ūkio ministro įsakymu programos finansavimui skirta 453 tūkst. eurų, tiek pat kaip ir pernai. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui, didelio skersmens drenažo rinktuvų avariniams gedimams šalinti.

 
Didžiąją lėšų dalį numatoma skirti magistralinių melioracijos griovių tvarkymui – šienavimui, krūmų kirtimui, drenažo žiočių atnaujinimui, griovių dugno valymui. Šiam tikslui numatyta 93,3 proc. lėšų. Iš to skaičiaus 11,8 proc. lėšų planuojama panaudoti šalinant avarinius valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimus.
 
Įgyvendinant melioracijos prioritetinių darbų programą bus suremontuota apie 40 km griovių, 17 vandens pralaidų, 80 ha sausinimo sistemų.
                     
Panevėžio rajonas pagal žemių nusausinimo apimtį yra didžiausias šalyje. Daugiau kaip 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintoje žemėje. Apie 70 proc. drenažo sistemų įrengta prieš 45–50 metų. Melioracijos statiniai vidutiniškai nusidėvėję 74 proc. Jų remonto poreikis tenkinamas apie 20 proc.

Danutė Pociuvienė

Reklama