Sutuokė ( neišgalvota linksma istorija)
  NAUJIENOS

Sutuokė ( neišgalvota linksma istorija)

Kategorija:

Miestas:
Tai nutiko dar anais laikais... Aldona ir Irena buvo gražuolės panelės – abi dvidešimtmetės,
šviesiaplaukės, mėlynakės – panašios, kaip seserys dvynės - ką tik baigusios prekybos mokyklą. Abi
dirbo tame pačiame restorane padavėjomis.  Dėmesio gražuolėms netrūko. Irena jau metai,
kaip draugavo su Antanu ir ruošėsi ištekėti. Žinia, niekas po karo didelių vestuvių nekėlė. Tad buvo
nutarta tyliai, be didelių iškilmių, susirašyti. Liudininkais būsią artimiausia draugė Aldona su
bendradarbiu Jonu.
Išaušo lemtingos dienos rytas. Gegužės saulė žadėjo nuostabią dieną ir, aišku, pranašavo laimingą
jaunųjų gyvenimą. Aldona sutartu laiku atėjo pas Ireną. Ta sėdėjo ant lovos ir graudžiai verkė –
vakar susipykusi su Antanu ir neisianti tuoktis. Tegul gudruolis laukia prie civilinės metrikacijos
skyriaus ir nesulaukia. Aldona be jokių ceremonijų paėmė Irenos pasą – ir pro duris. Pakeliui
užsuko pas seserį Onutę – juk reikia liudininkės. Vyriškiai jau lūkuriavo prie metrikacijos skyriaus.
Antanas žado neteko, kai Aldona pasikabino jam po paranke ir liepė ją vestis į metrikacijos skyrių.
Ona su Jonu irgi nesuprato Aldonos klastos.
Metrikacijos skyriaus vedėja daug netyrinėjo nuotraukos pase. Pavartė dokumentą, paklausė
pavardžių, paskaitė sutuoktinių priesaiką, paspaudė rankas, palinkėjo laimingo gyvenimo -
sutuokė... Įteikė santuokos liudijimą Antanui ir Irenai Grigaičiams...
Grįžo visi laimingi, linksmi pas Ireną...Aldona padėjo ant stalo santuokos liudijimą. ,, Na, Irute,
dabar kelk savo ir Antano vestuves!..“
Kaip tose pasakose – gyveno Irena ir Antanas ilgai ir laimingai...Prieš metus deimantines vestuves
atšventė. Visą gyvenimą draugę Aldoną kaip tikrą seserį abu mylėjo...
Vitalija Jakubauskienė - Biliūnaitė

Reklama