Susipažinome su disleksija
  NAUJIENOS

Susipažinome su disleksija

Kategorija:

Miestas:
Jau pradinėse klasėse  mokiniai turi gauti elementarių žinių apie kalbą, išmokti sąmoningai, taisyklingai, sklandžiai ir raiškiai skaityti. Nuo to, kaip greit, lengvai ir gerai mokiniai įveikia techninius skaitymo sunkumus, didele  dalimi priklauso gimtosios kalbos bei kitų dalykų mokymosi sėkmė. Tačiau nemaža dalis vaikų su iškeltais skaitymo  uždaviniais nesusidoroja.   Įvairių šalių mokslininkai pateikia nevienodus duomenis apie skaitymo trūkumų dažnumą. Štai pavyzdžiui, Vokietijos mokyklose su skaitymo sunkumais susiduria  apie 3 proc.  mokinių, Japonijoje – tik 0,08 proc., Rusijoje – 3–15 procentų. Kai kurie JAV  vaikų kalbos tyrinėtojai teigia, kad skaitymo sunkumai būdingi net trečdaliui mokinių.  Manoma, kad kiekvienoje Lietuvos mokyklos klasėje gali būti 1–3 vaikai, kuriems sunkiau perskaityti ir/ar suvokti perskaitytą tekstą.
 
Kad galėtų skaityti, vaikas privalo aiškiai kalbėti, gerai mąstyti, normaliai regėti ir girdėti.  Skaitymas pablogėja  sutrikus vienam iš šių komponentų. Disleksija – tai skaitymo procesų sutrikimas, kuriam būdingi raidžių atpažinimo, jų jungimo į skiemenis bei žodžius  sunkumai, skiemenų sukeitimai, pakartojimai, praleidimai, nereikalingų raidžių pridėjimai.
 
Skaitymo  trūkumai šalinami  sistemingai lankant logopedines pratybas. Jų metu  mokiniai mokosi pažinti, diferencijuoti, išskirti, remiantis klausa visus žodžio elementus, nustatyti jų nuoseklumą žodžiuose, stengiasi  aiškiai tarti  garsus, žodžius, taisyklingai skaityti ir rašyti.
 
Labai svarbu sudominti mokinius kalbos ugdymu, nuolat pabrėžiant mokymosi svarbą,  pažymėti vaikų laimėjimus, pasiekimus.  
 
Užlieknės pagrindinės mokyklos mokiniai, siekdami palaikyti asmenis, susiduriančius su skaitymo sunkumais, prisijungė prie pasaulinės iniciatyvos „Go RED“.  Spalio 5-11 dienomis,  mokykloje vyko disleksijos pažinimo savaitė.  Buvo kalbama apie skaitymo sunkumus patiriančius žmones bei jiems teikiamą pagalbą- garsines knygas, įvairius simbolius. Mokiniai bei mokytojai buvo paskatinti pažiūrėti filmą „Žemės žvaigždutė“. Savo apranga  mokiniai   siekė „nuginkluoti“ raudoną spalvą, kuria pažymimos mokyklinės klaidos.
 
Mokiniai, mokytojai ir tėvai buvo paskatinti domėtis  ugdymo procesu bei priimti teisingus sprendimus.
 
Galina Lobina
Specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė
 

Reklama