NAUJIENOS

Suaugusiųjų švietimo teikėjai Tauragės rajono savivaldybėje 2019 m.

Kategorija:

Miestas:
Kviečiame suaugusius pasinaudoti galimybe įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, įgyti žinių ir gebėjimų, atrasti naujų gyvenimo prasmių, tobulinti profesinius įgūdžius,  kurti prasmingą laisvalaikį, pasinaudojant suaugusiųjų švietimo teikėjų Tauragėje  teikiamomis paslaugomis
 
 Suaugusiųjų švietimo teikėjai  Tauragės rajono savivaldybėje 2019 m.
Eil. Nr. Mokymo įstaiga Adresas Internetinio puslapio adresas, el. paštas ir telefonas Siūlomos programos Pastabos
1. Tauragės suaugusiųjų mokymo centras Laisvės g. 19, LT-72261
Tauragė
(Jovarų pagrindinės mokyklos patalpos, I aukštas)
www.smc.taurage.lm.lt
 
el. p. rastine@smc.taurage.lm.lt 
 
tel. (8 446) 56 006
  Suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir    suaugusiųjų vidurinio ugdymo (akredituota) bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos.
Mokymo formos – grupinė, pavienė.
Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis,  neakivaizdinis, nuotolinis, savarankiškas.
 
2. Tauragės profesinio rengimo centras Aerodromo g. 7, LT-72184 Tauragė www.prc.taurage.lm.lt
el. p.   rastine@prc.taurage.lm.lt
tŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai el.: 8 (446) 61 055; 61 023
 
Centrui suteikta teisė vykdyti šias pagrindinio profesinio mokymo programas: apdailininkas (statybininkas), apskaitininkas ir kasininkas, automobilių mechanikas, automobilių elektros įrengimų remontininkas, baldžius, elektroninės leidybos maketuotojas, higieninės kosmetikos kosmetikas, kirpėjas, kompiuterinės įrangos derintojas, padavėjas ir barmenas, pardavėjas,  prekybos įmonių prekybos konsultantas, sekretorius, virėjas, technikos priežiūros verslo darbuotojas.
Centre veikia vairavimo mokykla (B kategorija), rengiami TR1, TR2, SZ kategorijų traktorių vairuotojai (traktorininkai).
Centras turi teisę mokyti pagal 52 tęstinio mokymo programas, kurios apima šias sritis:
verslas ir administravimas, kompiuterija, inžinerija, gamyba ir perdirbimas, architektūra ir statyba, žemės ūkis, paslaugos asmenims, transporto paslaugos.
 
3. Moters užimtumo ir informacijos centras V. Kudirkos g. 9,
LT-72217 Tauragė
www.moterscentras.lt
el. p. taurage@moterscentras.w3.lt
tel. (8 446) 61 565
Centras vykdo šviečiamąją veiklą, suteikia žinių darbo paieškos, socialiniais klausimais, konsultuoja NVO projektų rašymo klausimais, skatina moterų verslumą, teikia psichologinę, juridinę, informacinę, emocinės paramos ir kt. pagalbą, konsultacijas smurtą patyrusiems asmenims, praveda neformalius mokymus, organizuoja diskusijas, konferencijas.
 
Galima kviestis centro lektorių skaityti paskaitas smurto prevencijos, lyčių lygybės ir kt. temomis.
 
4. Kauno kolegijos
Tauragės skyrius
Aerodromo g. 6,
LT-72186 Tauragė
www.kaunokolegija.lt         el. p. ts@go.kauko.lt           tel. (8 446) 52 128  Studijų programos:
Įstaigų ir įmonių administravimas;
Socialinis darbas;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
2020 m. bus pradėta vykdyti Kultūrinio darbo ir laisvalaikio vadybos studijų programa.
Galimybė vykdyti neformalųjį mokymą užsakovo pageidaujama tematika
5. Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas Laisvės g. 19, LT-72261
Tauragė
www.tausenjorai.tvk.lt   
(puslapis atnaujinamas)

el. p. senk.albina@gmail.com

tel. +370 686 37 004

 
Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas –  savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – remti pagyvenusių žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą universiteto veiklose.
Universitete veikia šie fakultetai:
  1. Bendrųjų kompetencijų;
  2. Dvasinio tobulėjimo;
  3. Menų:
- vizualinis ir taikomasis menas;
- šokis;
- meno terapija (tapyba, karpiniai);
- dainavimas.
  1. Sveikatos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo;
  2. Sporto;
  3. Užsienio kalbų:
- anglų: pažengusių ir pradedančiųjų grupės;
- vokiečių kalbos.
Universitete mokslo metų pradžia – spalio mėn., pabaiga – gegužės mėn. Veiklos vykdomos Jovarų pagrindinėje mokykloje, „Versmės“ gimnazijoje, Kultūros centre.
6. Tauragės r. savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka Respublikos g. 3, LT - 72252, Tauragė, el. p. tsvb@tauragevb.lt
tel. ( 8 446) 61 954
Organizuojami skaitmeninio ir informacinio raštingumo kursai, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su knygų autoriais, įvairūs renginiai, parodos.  
7. Tauragės krašto muziejus ,,Santaka“
 
Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215, Tauragė el. p. info@tauragesmuziejus.lt  Vykdomos edukacinės programos, organizuojamos parodos, seminarai.  
8. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė http://www.tauragespmmc.lt/
el. p.pedagogas@taurage.lt
tel.: (8 446) 620 18, (8 446)  552 44;
Centre sudarytos sąlygos rajono pedagogų profesinei saviugdai ir bendravimui, teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Teikiama pagalba specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymui(si), teikiama informacinė ir konsultacinė pagalba mokykloms ir mokytojams.  
9. SDG Tauragės skyrius Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251, Tauragė el. p. taurage@sdg.lt  
tel. (8 446) 79 001
Mokymų programos: darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga,  civilinė sauga, privalomasis pirmos pagalbos ir privalomasis higienos įgūdžių mokymas,  mokymai turizmo renginių vadovams, socialiniams darbuotojams, pedagoginių psichologinių žinių kursas, buhalterinės apskaitos specialisto, pardavėjo-kasininko, vidaus patalpų valytojo, darbuotojai dirbantys potencialiai pavojingus darbus, darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais ir t. t.  
10. UAB Janinos ir Paulos kalbų centras Bažnyčių g. 3 LT-72253,
Tauragė
el. p. info@kalbucentras.com   
tel. +37064862392, +37063940372

 

 
Kalbų centras organizuoja:
-lietuvių, anglų, prancūzų, italų, norvegų, rusų, vokiečių, ispanų kalbų užsiėmimus suaugusiems ir vaikams;
-individualias arba grupines pamokas (2–10 asmenų).
Centre verčiama iš / į anglų, lietuvių, rusų, vokiečių, italų, norvegų, ispanų, prancūzų, ukrainiečių, lenkų kalbas.
Atsiradus poreikiui mokytis užsienio kalbos, kurios kursų nesiūloma, ieškoma mokytojo ir organizuojamos pamokos.
 
11. Tauragės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Prezidento g. 7, LT-72253 Tauragė el. p. info@tauragesvsb.lt
tel. 8 686 54 112
 
 
Nemokamos priklausomybių konsultanto konsultacijosMokamos paslaugos ir mokymai:
  • privalomasis higienos įgūdžių mokymas;
  • privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;
  • asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.
 
 
 

Inesa Vaigauskienė Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama