Su jubiliejumi pasveikintas kunigas Julijonas Miškinis
  NAUJIENOS

Su jubiliejumi pasveikintas kunigas Julijonas Miškinis

Kategorija:

Miestas:

Sausio 18 dieną Kuršėnų Šv.Jono krikštytojo bažnyčios altarista kunigas Julijonas Miškinis šventė savo 85- erių  metų sukaktį. Po Šv. Mišių,  kunigo gimtadienio dieną,  jį pasveikino Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, jos patarėja Ada Grakauskienė, Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Janina Banienė, Kuršėnų politinių kalinių ir tremtinių klubo pirmininkė Marija Šadlauskienė , Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovas  Alfredas Jonuška ir Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, parapijiečai.

Sveikindami parapijos gyventojų vardu, susirinkusieji linkėjo gerbiamam kunigui sveikatos ir Dievo palaimos. Buvo prisiminta, kad  1996 metais kunigas  J. Miškinis buvo paskirtas į Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčią, kad  jo rūpesčiu buvo pradėti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto atstatymo darbai, o  1999 m. gegužės 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino autentiškai atstatytą bokštą.

Per 24 kunigystės Kuršėnuose metus  kunigas Julijonas Miškinis pelnė didžiulę parapijiečių pagarbą. Jis visada buvo aktyvus laisvos ir nepriklausomos Lietuvos idealų gynėjas ir patriotizmo puoselėtojas.

Kunigas džiaugėsi, kad parapijiečiai prisiminė jo gimtadienį, kad  Kuršėnuose gyvena geri ir dvasingi žmonės.

Sveikinimai gerbiamam parapijos kunigui Julijonui Miškiniui tęsėsi ir sekmadienio Šv. Mišių metu.

 

Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, Šiaulių rajono tarybos narė Ada Grakauskienė

Asmeninio archyvo nuotraukos

Susitikimas su politologais

Susitikimas su politologais

Trakų viešojoje bibliotekoje spalio 21 d. vyko susitikimas su politologais Linu Kojala ir Vladimiru Laučiumi. L. Kojala – Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius, taip pat šiuo metu yra Vilniaus universiteto...

Reklama