NAUJIENOS

Išrinkti jaunimo atstovai į Kėdainių rajono jaunimo reikalų tarybą

Kategorija:

Miestas:
2019 m. birželio 4 d. įvyko jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti 5 jaunimo (14–29 m.) atstovai į Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turėjo aštuonių, pateikusių pageidavimą dalyvauti susirinkime, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.
Susirinkimo pradžioje kiekvienas kandidatas prisistatė, atsakė į pateiktus klausimus. Visi kandidatai pasirodė puikiai, išdėstė savo motyvaciją, kodėl jis turėtų būti išrinktas į rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Sveikiname naujus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius:
1. Gabiją Kazakauskaitę, Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Kėdainių skyriaus jaunesniąją koordinatorę;
2. Aistę Dubinkaitę – Stankevičienę, Krakių bendruomenės centro narę;
3. Einorą Stankų, asociacijos „Žalioji mylia“ pirmininką;
4. Eglę Mariją Skujytę, Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ narę;
5. Medą Tamošaitytę, Kėdainių rajono mokinių tarybos narę.
Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, padedanti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui lygiateisės partnerystės pagrindu iš 10 narių: 5 savivaldybės institucijų atstovai ir 5 rajono jaunimo (14-29 m.) atstovai. Visa Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. posėdyje.

Astijus Krauleidis,
Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėjas
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama