Sprendžiamas klausimas dėl mokinių maitinimo paslaugos
  NAUJIENOS

Sprendžiamas klausimas dėl mokinių maitinimo paslaugos

Kategorija:

Miestas:
Siekdama išspręsti aktualų klausimą dėl mokinių maitinimo paslaugos teikėjo VšĮ „Bruneros“ galimai netinkamo įsipareigojimų vykdymo, Radviliškio rajono savivaldybės administracija rengia Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams.
 

Šio sprendimo projekto esmė – įpareigoti švietimo įstaigų vadovus griežčiau kontroliuoti mokinių maitinimo paslaugą, t. y. užtikrinti, kad su VšĮ „Bruneros“ pasirašyta sutartis būtų vykdoma tinkamai.

Ši pareiga švietimo įstaigų vadovams yra numatyta ir LR švietimo įstatyme, tokia teisė yra numatyta kiekvienos įstaigos su maitinimo paslaugos teikėju sudarytoje Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje, būtent: „kontroliuoti ir prižiūrėti Paslaugų teikimo eigą, ar valgiaraščiuose panaudotų ekologiškų maisto produktų energetinės vertės santykis nesiskiria nuo pasiūlymo techninėje dalyje deklaruoto“.

Rengiamame sprendimo projekte numatyta galimybė taikyti sutartyje numatytas netesybas (baudą), jei sutartis vykdoma netinkamai. Jei pažeidimai sistemingi, mokyklų vadovams yra galimybė inicijuoti maitinimo sutarties nutraukimo procedūrą ir LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkti naują mokinių maitinimo paslaugos teikėją.

Šis sprendimo projektas bus svarstomas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdyje.

Radviliškio rajono savivaldybės meras švietimo įstaigoms, kuriose mokinių maitinimo paslaugą teikia VšĮ „Bruneros“, vasario pradžioje nurodė kreiptis į draudimo bendrovę dėl reikalavimo išmokėti laidavimo sumą paslaugos gavėjams, t. y. švietimo įstaigoms, dėl iš esmės pažeistos sutarties.

Taip pat laukiama LR viešųjų pirkimų tarnybos atsakymo į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto paklausimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos pirkimo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymui.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančiai VšĮ „Bruneros“ buvo pateiktos pretenzijos dėl maisto produktų kokybės (buvo tiekiami ne ekologiški produktai), dėl valgiaraščių sudarymo. VšĮ „Bruneros“, dalyvaudama viešajame konkurse Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugoms įsigyti, pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, jog teikdamas maitinimą VšĮ „Bruneros“ naudos ekologiškus produktus: daržovių/vaisių produktų grupę sudarys 100 proc., atitinkamai mėsos produktai – 100 proc., pienas ir pieno produktai – 100 proc. bei gūdinių kultūrų produktai – 30 proc. ekologiškų produktų. VšĮ „Bruneros“ pasiūlymas pirkime buvo pripažintas laimėtoju. Rajono švietimo įstaigų valgyklas patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas pateikė išvadą, kad ekologiški maisto produktai patiekalų gamybai yra nenaudojami.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama