NAUJIENOS

Spirgių mūšiui – 70

Kategorija:

Miestas:
1949 m. rugsėjo 20-21 d. Daukintiškės – Spirgių pelkės. Atokvėpio valandėlei pelkėje įsikūrė „Aitvaro“ būrio partizanai, vadovaujami būrio vado Liudo Bagdono – Aitvaro. Jie dar nenutuokė, kad yra kruopščiai sekami KGB agento „Eglės“. Pastarasis išdavė partizanų stovyklą, į kurią atvyko daugiau kaip 100 čekistų – kareivių ir stribų. 7 partizanai susikovė su daugiau kaip 13 kartų didesniu priešu. Žuvo keturi: Liudas Bagdonas – Aitvaras, Vladas Kybartas – Pikas, Juozas Jokubauskas – Siaubas ir Zofija Bagdonavičiūtė – Virginija. Sužeistas Vytautas Kazlauskas – Alksniukas pateko į nelaisvę. Pavyko išsigelbėti Bronislovui Valiuškai – Papašai ir Kostui Norvilui – Aktoriui…
Šių metų rugsėjo 21-ąją, šeštadienį, buvo paminėtas Spirgių mūšio 70 – metis. Vaiguvos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už žuvusius partizanus. Po mišių aplankytas Zofijos Bagdonavičiūtės kapas Vaiguvos kapinėse ir vykta į Daukintiškės kaimą, kur Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras pastatė paminklą žuvusiems partizanams. Paminklą pašventino Vaiguvos parapijos klebonas Vytautas Kurtinaitis. KASP Prisikėlimo apygardos 6 rinktinės 605 kuopos kariai savanoriai iššovė salvę už kovojusius ir žuvusius partizanus. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vardu kalbėjo vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas. Taip pat renginyje dalyvavo Prisikėlimo apydardos 6-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Statkus, 605 kuopos vadas kapitonas Andrėjus Ralovecas ir kiti svečiai. Prisiminimais apie partizanus dalijosi „Aitvaro“ būrio ryšininkė Julija Žibutienė – Liepsna, Petras Kavaliauskas, Salomėja Klevinienė ir kt.
 
 
Informaciją parengė – Vygantas Mažonas
Nuotraukos – Jono Lipskio
 
Raimonda Leščauskytė
Vyr. specialistė
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras

Reklama