NAUJIENOS

Spirgių mūšiui – 70

Kategorija:

Miestas:
1949 m. rugsėjo 20-21 d. Daukintiškės – Spirgių pelkės. Atokvėpio valandėlei pelkėje įsikūrė „Aitvaro“ būrio partizanai, vadovaujami būrio vado Liudo Bagdono – Aitvaro. Jie dar nenutuokė, kad yra kruopščiai sekami KGB agento „Eglės“. Pastarasis išdavė partizanų stovyklą, į kurią atvyko daugiau kaip 100 čekistų – kareivių ir stribų. 7 partizanai susikovė su daugiau kaip 13 kartų didesniu priešu. Žuvo keturi: Liudas Bagdonas – Aitvaras, Vladas Kybartas – Pikas, Juozas Jokubauskas – Siaubas ir Zofija Bagdonavičiūtė – Virginija. Sužeistas Vytautas Kazlauskas – Alksniukas pateko į nelaisvę. Pavyko išsigelbėti Bronislovui Valiuškai – Papašai ir Kostui Norvilui – Aktoriui…
Šių metų rugsėjo 21-ąją, šeštadienį, buvo paminėtas Spirgių mūšio 70 – metis. Vaiguvos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už žuvusius partizanus. Po mišių aplankytas Zofijos Bagdonavičiūtės kapas Vaiguvos kapinėse ir vykta į Daukintiškės kaimą, kur Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras pastatė paminklą žuvusiems partizanams. Paminklą pašventino Vaiguvos parapijos klebonas Vytautas Kurtinaitis. KASP Prisikėlimo apygardos 6 rinktinės 605 kuopos kariai savanoriai iššovė salvę už kovojusius ir žuvusius partizanus. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vardu kalbėjo vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas. Taip pat renginyje dalyvavo Prisikėlimo apydardos 6-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Statkus, 605 kuopos vadas kapitonas Andrėjus Ralovecas ir kiti svečiai. Prisiminimais apie partizanus dalijosi „Aitvaro“ būrio ryšininkė Julija Žibutienė – Liepsna, Petras Kavaliauskas, Salomėja Klevinienė ir kt.
 
 
Informaciją parengė – Vygantas Mažonas
Nuotraukos – Jono Lipskio
 
Raimonda Leščauskytė
Vyr. specialistė
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Idealistoj neniam maljuniĝas100 metų Pakaunėje

100 metų Pakaunėje

Pirmoji šiais metais Kauno rajone 100 metų jubiliejų švenčia Marijona Juočienė. Nuo gimimo Kauno rajone gyvenanti moteris jau daugiau kaip 60 metų dienas leidžia miškų apsuptame Garanciškės kaime, Garliavos...

Reklama