NAUJIENOS

Socialdemokratai prašo Prezidentės vetuoti Mokslo ir studijų įstatymo pataisas

Kategorija:

 

Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcija prašo Lietuvos Respublikos Prezidentės nepasirašyti Seimo priimto Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo ir grąžinti jį Seimui svarstyti iš naujo.

„Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos manymu, šis įstatymas neatitinka Konstitucinio Teismo sprendimo, jame siūlomos normos nepateisina nei akademinės bendruomenės, nei studentų lūkesčių. Eilinį kartą nebuvo atsižvelgta ir į Seimo Teisės departamento pastabas, kuriomis siekta pašalinti prieštaravimus tarp Konstitucinio Teismo nutarimo motyvuojamosios ir sprendžiamosios dalies nuostatų ir siūlomų įstatyminių normų“, – sako Seimo LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius.

Konstitucinis Teismas paskelbė, kad „įstatymo leidėjui kyla pareiga nedelsiant užpildyti susidariusį teisinio reguliavimo vakuumą, kitaip gali būti sutrikdytas valstybinių aukštųjų mokyklų valdymas“. Konstitucinis Teismas taip pat pareiškė: „Seimui kyla pareiga įstatymu nustatyti laikiną teisinį reguliavimą, pagal kurį įstatymu būtų nustatyti aukštųjų mokyklų organizacinės ir valdymo struktūros pagrindai.“

„Seimo priimtame įstatyme siūloma valstybinių aukštųjų mokyklų senatams (akademinėms taryboms) nustatyti tik universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarstyti ir tvirtinti svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, tvirtinti rektoriaus (direktoriaus) pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą, t.y. papildyti Senato funkcijas finansinėmis funkcijomis, nesureguliuojant kitų būtinų valstybinių aukštųjų mokyklų organizacinės ir valdymo struktūros aspektų“, – teigiama A. Butkevičiaus pasirašytame kreipimesi į Prezidentę.

Socialdemokratų nuomone, Seimas ignoruoja Konstitucinio Teismo nutarimo imperatyvą ir sąmoningai palieka kitas valdymo spragas. Įstatyme  įtvirtinama ir studentų rotacija pagal mokymosi rezultatus ne mažiau kaip kartą per metus, o ne po kiekvienos sesijos, o gero mokymosi kriterijai susiejami su procentiniais vertinimais. Tačiau visais šiais klausimais Konstitucinis Teismas pasisakė kitaip, todėl Seimo priimto Mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo  nuostatos, Seimo LSDP  manymu,  neatitinka Konstitucinio Teismo sprendimo, o tuo pačiu ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos.


Reklama