SKELBIMAS : Tauragės rajono savivaldybės administracija perka gyvenamąsias patalpas ir kviečia gyventojus teikti savo pasiūlymus.
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

SKELBIMAS : Tauragės rajono savivaldybės administracija perka gyvenamąsias patalpas ir kviečia gyventojus teikti savo pasiūlymus.

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama ES Regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje”, perka gyvenamąsias patalpas ir kviečia gyventojus teikti savo pasiūlymus.
 
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Tauragės rajono savivaldybės administracija ( kodas 188737457).
Adresas, telefonas, faksas: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, tel. (8 446) 61 788, faks. (8 446) 70 801; www.taurage.lt; el. p. savivalda@taurage.lt
PIRKIMO OBJEKTAS: perkama: 1 vieno kambario butas pirmame aukšte; 6 dviejų kambarių butai su patogumais Tauragės mieste (neperkami bendrabučio tipo butai, su krosniniu ar elektriniu šildymu; esantys mediniuose ar karkasiniuose namuose). Kiekvienas iš šių butų yra atskira pirkimo dalis, dėl kurios numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį. Tas pats kandidatas gali teikti pasiūlymus viena, dviem ir daugiau dalių, t. y.  tiek dalių, kiek butų siūlo parduoti kandidatas.
Pirkimo paskirtis: Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
PIRKIMO PROCEDŪROS
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: butų pirkimo dokumentus ir paraiškas galima gauti iki 2019-11-08, 11.00 val., Tauragės rajono savivaldybėje, Respublikos g. 2, 401 ir 116 kabinetuose (tel. (8 446)  61 788, el. p. liubov.mockiene@taurage.lt ). Sąlygų aprašas skelbiamas Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, skyriuose „Naujienos“ ir „Savivaldybė“, skiltyje „Turto valdymas / Būstas“. Už pirkimo dokumentus mokestis neimamas. Paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Tas pats kandidatas gali teikti pasiūlymus vienai, dviem ir daugiau dalių (t. y. tiek dalių, kiek jo pasiūlymas atitinka atskiras pirkimo sąlygų dalis, pirkimo dalys detalizuotos pirkimo dokumentuose). Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Su paraiška kandidatas pateikia: 1. buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją); 2. buto kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus papildomus dokumentus; 3. buto energinio naudingumo klasės nustatymo pažymą arba jos kopiją; 4. paslaugas teikiančių įmonių pažymas apie turimus įsiskolinimus; 5. įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti buto savininkui (jeigu reikia).
Paraiškų pateikimas: skelbiamų derybų dalyvis užklijuotą voką su paraiška bei kitais dokumentais pateikia pats / per kurjerį arba siunčia registruotu laišku nuo 2019-10-18 iki 2019-11-08, 14.00 val., adresu: Tauragės rajono savivaldybė, Respublikos g. 2, 202 kab.
 
 
 

Reklama