NAUJIENOS

Skelbiamas kvietimas teiki kandidatusLiudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti

Kategorija:

Miestas:
Neringos savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus 8-ajai Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti.
 
Premija skiriama už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą, puoselėjančią etninę kultūrą ir kultūros paveldą bei šiam kraštui reikšmingus pasiekimus literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos, mokslinės tiriamosios bei edukacinės veiklos srityse. Taip pat už iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie šio krašto turizmo plėtros.
 
Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti gali būti pristatomi Neringos savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.
 
Pretendentus premijai gauti gali siūlyti savivaldybės administracija, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos. Taip pat aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.
 
Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją skiria Neringos savivaldybės taryba, pritarus Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumui ir savivaldybės tarybos komitetui, atsakingam už kultūros sritį.
 
Siūlymus galima teikti iki 2016 m. spalio 14-osios Neringos savivaldybės administracijai.Premijos įteikimo iškilmės vyks kitų metų sausio mėnesį, minint Karvaičių kaime gimusio lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojo gimimo metines. Šiais metais minimos 240-osios Martyno Liudviko Rėzos gimimo metinės.

Daugiau informacijos šiuo klausimu suteiks Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyrius, tel. (8~469) 52 622. 
Sandra Vaišvilaitė

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama