NAUJIENOS

Skaudi netektis - mirė Kunigas Saulius Palionis

Kategorija:

Miestas:
Taip netikėtai nutrūko gyvenimo styga,
Nustojo plakusi širdis gera...

Sausio 9 dieną, eidamas 58-uosius metus, netikėtai mirė Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Saulius Paliūnas.

Su giliu liūdesiu prisiminsime velionį kunigą Saulių Paliūną.
Mes jį tiesiog ir vadinome kunigu Sauliumi. Tai buvo mūsų dvasinis tėvas, bičiulis ir draugas. Žmogus kunigas – mokėjęs paguosti, patarti, padėti. Niekada neatsisakydavo dalyvauti Dainų bendruomenės suėjimuose, šventėse, kur buvo visada laukiamas ir gerbiamas.

Nematėm Jūsų žvilgsnio, sudie nesakę išsiskyrėm...
Ačiū, brangus kunige Sauliau, už meilę ir duoną,
kurią dalino Jūsų rankos...

Nuoširdžiai užjaučiame Kunigo Sauliaus Paliūno artimuosius, visą kunigų bendruomenę.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės išeina ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi jie lieka...

Šiaulių Dainų bendruomenės nariai


Su kunigu Sauliumi Palioniu - Dainų bendruomenės šventėje

Reklama