NAUJIENOS

Skaistgiryje minėta kelyje žuvusių diena

Kategorija:

Miestas:
Skaistgirio susivienijimo atstovai suformavo Angelo sparną, kaip atminimą kelyje žuvusiems.

Skaistgirio susivienijimas, kurio sudėtyje yra Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė", Skaistgirio miestelio bendruomenė, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapija išradingai minėjo kelyje žuvusių dieną.Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius kvietė piešti piešinius tema ,,kelyje žuvusių dienai atminti". Piešinius piešė įvairaus amžiaus Skaistgirio seniūnijos gyventojai. Tautodailininkė Virginija Kutkienė nupiešė kelią vedantį medžių alėja. Pasak tapytojos, tas kelias paženklintas ne viena mirtimi. Važiuoji ir prieš akis deganti žvakė, gėlių puokštelė, suprask čia jau būta nelaimės ir mirties. Įspūdingas Renato Gedraičio piešinys, kuriame vaikinas pavaizdavo greičio spidometrą atsispindintį akyje. paspaudei pėdalą, mašina aukštyn ratais ir jau šalikelėje kryžius. taip pat piešinėlius pristatė Reibiniuose gyvenančios Dž. Strockytė ir V. Gedraitytė, Skaistgirio moterų draugijos moterys.Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė" išvakrėse atmintinos dienos parapijos šventoriuje iš degančių žvakučių kvietė sudėti Angelo sparną. Pasak draugijos vedlės Vidos Urbonienės, Angelo sparną sumanėme sudėti, kadangi žuvusieji tampa Angelais. Esame dėkingos UAB,,Skaisti giria" ir Jono Šlipaičio IĮ už paaukotas žvakutes, iš kurių galėjome įgyvendinti sumanymą. Taip pat dėkojame pavieniui atėjusiems ir uždegusiems žvakutes šviečiančiame sparne. Sekmadienį parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aukojo Šv, Mišias už kelyje žuvusius. Homilijos metu kvietė būti atsakingais kelyje. nepamiršti šviesą atspindinčių priemonių tamsiu paros metu. Po Šv. Mišių Skaistgirio miestelio bendruomenė kvietė prisiminti tas kelio vietas kur yra žuvę žmonės ir pamąstyti ar vis tik galėjo būti kitaip. Žūties vietas skaistgiriečiai nufotografavo ir sakė, kad daugeliu atvejų galėjo ir nebūti nelaimės. Pavyzdžiui, jei nebūtų prie sankryžų augančių krūmų kurie užstoja matomumą, arba nepritrūktų atsakingumo didinant greitį daugumos nelaimių nebūtų.


Pakelėse sodinam medžius, kur artimuosius pasitiko mirtis, bet ar dažnas pagalvojam, kad suaugęs medis gali užstoti matomumą, nukreipti dėmesį ir įvykus nelaimei vėl būtų žūtis,- garsiai mąstė nevienas benruomenės narys. Prie šio akcijų ciklo prisijungė ir policijos pareigūnai.Vida Urbonienė

Reklama