NAUJIENOS

Siūlymas, apsaugantis miškus nuo neteisėtos urbanizacijos ir bereikalingo kirtimo


Miestas:
Civilizacija vis labiau apsunkina žmogaus ir miško santykį ir miškas vis dažniau tampa kliūtimi augantiems miestams, plačiamai infrastruktūrai, siekiant susikurti išskirtinę gyvenamąją ar veiklos aplinką. Ir miškui nepalankų santykį dažnai įteisinami teisės aktai.
Prie jų priskirtinos ir kai kurios šiuo metu galiojančio Miško žemės paskirties keitimo galimybės, numatytos, kaip išimtys iš konstitucinės taisyklės. 2013 m. patvirtintame Miškų įstatyme įtvirtinama nuostata suteikia galimybę miško žemę paversti kitomis naudmenomis buvusioms sodyboms ir privačioje miško žemėje atstatyti jas netgi ir tais atvejai, kai nėra išlikusių tai įrodančių dokumentų.
Tai puiki landa, atverianti kelią piktnaudžiavimui, apgaulingu būdu (pvz. išdėliojant apsamanojusius akmenis ir taip bandant įrodyti, kad tai kažkada buvo sodybos pamatai) atkurti niekada neegzistavusias sodybas ypač patraukliose miško vietose; ežerų, kitų vandens telkinių pakrantėse, vaizdingose pamiškėse, miškuose aplink Lietuvos didmiesčius. Šiuos nuogąstavimus tiek išsakydama oficialias pastabas projektui, tiek pasisakydama spaudoje, kaip visuomenininkė, Žali.LT aktyvistė, išdėsčiau dar pataisos tvirtinimo stadijoje. Kaip matome, nuogąstavimai nebuvo iš piršo laužti. Tuo keliu ir nueita, ką aiškiai rodo vienas po kito į viešumą išlendantys miškų plotų kirtimų skandalai pvz. aplink Vilnių ar regioniniuose Vilniaus parkuose.
Tai paskatino mane nedelsiant imtis iniciatyvos ir parengti Miškų įstatymo pataisą, kuria siūlau, kad teisę atstatyti neišlikusią sodybą turėtų buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą tik jei išlikę sodybos buvimo faktą patvirtinantys archyviniai dokumentai. Išlyga patvirtinanti sodybos buvimą pagal juridinį faktą, atveriantį kelius norinčiųjų atkurti nebuvusias sodybas kūrybiškumui rinkti ir vežti apsamanojusius akmenis ar kitais nesąžiningais būdais užimti visai visuomenei priklausančius gamtos kampelius.
Priėmus šį Miškų įstatymo pakeitimo projektą  bus panaikinta nuostata, kuri sukuria neteisėtas, galimai korupcines schemas ir apgaulingą miško paskirties keitimą ypač patraukliose vaizdingose vietovėse.
Kartu tai apsaugos miškus nuo neteisėtos urbanizacijos, bereikalingų kirtimų, vandens telkinių pakrančių užstatymo taip sumažinant visuomenės prieinamumą prie gražiausių gamtos vietovių. Bus išspęstos ir aplinkosaugos, rekreacinių, kraštovaizdžio pažeidimų problemos ir užkirstas kelias nesąžiningoms veikoms bei manipuliacijoms, leidžiant atkurti tik tas sodybas, kurios iš tiesų egzistavo, ką patvirtina išlikę archyviniai dokumentai. Taip išspęsime rimtą problemą ir užkirsime kelią akivaizdžiam piktnaudžiavimui, kuriam prielaidas sukūrė 2008–2012 kadenciją baigianti konservatorių vadovaujama valdančioji dauguma.

Virginija Vingrienė
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama