NAUJIENOS

Siūlomas nemokamas priešmokyklinukų ir pradinukų, besimokančių pirmoje klasėje, maitinimas

Kategorija:

Miestas:

Šiandien posėdžiavęs Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) bendru sutarimu pritarė Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma įtvirtinti teisę į nemokamus pietus mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Įstatymo projekte siūloma visuotinį mokinių nemokamą maitinimą pradėti teikti atskirais etapais:

– nuo 2020 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nemokamus pietus skirti mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių, kurių sąrašą pagal jų raštu pateiktą apsisprendimą patvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos (pilno ar dalinio švediško stalo) principą;

– nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamus pietus visose mokyklose skirti mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams).

Tokiu būdu nemokamą maitinimą mokykloje papildomai gautų apie 49,6 tūkst. mokinių. Būtų užtikrinta sveikesnė mityba didesniam vaikų skaičiui, mažinama socialinė atskirtis ir jauniausių mokinių diferenciacija, sudarytos palankesnės sąlygos tėvams derinti darbą su įsipareigojimais šeimai.

Visuotinio nemokamo maitinimo teikimas etapais leistų visoms savivaldybėms tinkamai pasirengti visų pradinukų nemokamo maitinimo įteisinimui ateityje.

Jeigu Seime bus pritarta minėtoms įstatymo pataisoms, 2020 metams šių priemonių įgyvendinimui iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų papildomai reikėtų apie 8,6 mln. eurų lėšų.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija


Reklama