NAUJIENOS

Šių metų sausio – vasario mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo prognozuotąsias

Kategorija:

Miestas:

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 m. sausio – vasario mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 15,3 proc. (233,5 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2020 m. pirmų dviejų mėnesių pajamos – 1 712,1 mln. eurų, faktinės – 1 761,3 mln. eurų, t.y., gauta 2,9 proc. (49,2 mln. eurų) daugiau nei prognozuota  .

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 1 452,1 mln. eurų. Tai yra 13,2 proc. (169,5 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 1,2 proc. (17,7 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Sausio – vasario mėnesių valstybės biudžeto pajamos sudarė 15,2 proc. metinio plano.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 1 386,7 mln. eurų. Tai yra 185,6 mln. eurų arba 15,5 proc. daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 27,3 mln. eurų (2,0 proc.) daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta  834,8 mln. eurų pajamų. Tai yra 106,2 mln. eurų (14,6 proc.) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 3,4 mln. eurų (0,4 proc.) daugiau nei planuota. Reikšmingas augimas buvo dėl žemos palyginamosios bazės, kuomet 2019 m. sausio pajamos iš PVM buvo vos 0,2 proc. didesnės nei 2018 m. sausį.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 m. sausio – vasario mėnesiais buvo 473,5 mln. eurų. Tai 122,7 mln. eurų (35 proc.) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 29,1 mln. eurų arba 6,5 proc. daugiau nei prognozuota. 2020 m. sausio-vasario mėn. pajamų iš GPM spartesniam augimui įtakos turėjo dėl pereinamojo mokesčių reformos įgyvendinimo laikotarpio žemesnė 2019 m. sausio mėn. bazė.

Už visas akcizines prekes gauta 246,4 mln. eurų – 2,1 proc. (5,1 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 0,4 proc. arba 1,0 mln. eurų daugiau nei prognozuota.

Pelno mokesčio gauta 7,1 mln. eurų, t.y., 5,7 mln. eurų arba daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 1,4 mln. eurų arba 23,6 proc. daugiau nei planuota. Atsižvelgiant į tai, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimo terminas yra kovo mėnesį, sausio – vasario mėnesių pelno mokesčio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 65,4 mln. eurų, t.y., 19,7 proc. (16,1 mln. eurų) mažiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 12,9 proc. (9,7 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2020 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis – 11 530,3 mln. eurų.

Finansų ministerijos inf.


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama