NAUJIENOS
Hallo! Vilnius atostogauja vokiškai

Širvintų rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti Širvintų miesto ribas žyminčių ženklų idėjos pasiūlymo konkurse!

Kategorija:

Miestas:

Kitąmet Lietuva švęs Valstybės atkūrimo 100-metį. Šiai sukakčiai visoje šalyje įgyvendinamos įvairios iniciatyvos. Todėl Širvintų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į rajono gyventojų pasiūlymus ir jų keliamas idėjas, skelbia Širvintų miesto ribas žyminčių ženklų idėjos pasiūlymo konkursą.

Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys turintys meno studijų krypties (dailės, architektūros) aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą bei juridiniai asmenys, asmenų grupės ar ūkio subjektų grupės, pasiūlymo rengimui paskyrusios bent vieną architektą, turintį architektūros aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.

Konkursui idėjas galite siūlyti iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Konkurso sąlygas rasite čia http://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2017/06/2017-06-02-11-22-14-01.pdf


Reklama