NAUJIENOS

Šioje ekstremalioje situacijoje privalome paisyti žmogaus teisių

Kategorija:

Miestas:

Mes, Seimo Žmogaus teisių komiteto nariai, esame labai sunerimę, kad tiek Lietuvą, tiek visą pasaulį ištikusios krizės situacijoje pradedamos nuvertinti tiek kiekvieno žmogaus prigimtinės teisės, tiek asmens orumas.

Netiesa, kad turime tik du pasirinkimus: gerbiame žmogaus teises ir nepaisome saugumo reikalavimų arba pritaikome griežtas priemones, ginančias žmonių sveikatą ir gyvybę, ir nepaisome žmogaus teisių bei asmens orumo principų.

Kiekviena civilizuota, demokratinė valstybė gali ir privalo suderinti saugumo ir asmens orumo puoselėjimo siekius. Svarbu neprisirišti prie iškreiptos žmogaus teisių sampratos, akcentuojančios vien tik asmens reikalavimus politinei bendruomenei ir ignoruojančios faktą, kad laisvė visada neatsiejama nuo atsakomybės.

Valstybė turi teisę ir net privalo, saugodama piliečių sveikatą bei gyvybę, įvesti būtinus  socialinio gyvenimo apribojimus ir bausti tuos, kurie jų nepaiso, keldami pavojų ne tik savo, bet ir kitų žmonių sveikatai bei gyvybei. Tačiau net įgyvendindama griežtą potencialiai užsikrėtusių asmenų  karantinavimą, įvesdama kitus apribojimus, valstybės vardu veikiantys asmenys turi vengti perteklinių draudimų ir bet kokių priemonių, kurios traktuoja kitus žmones, kaip instrumentus ar potencialų pavojų.

Atkreipiame dėmesį, kad priverstinio karantinavimo priemonių įgyvendinimas nepaisė teisėtų Lietuvos piliečių lūkesčių vengti potencialiai pavojingos aplinkos – taip galima vertinti karantinavimą grupėmis, kai bent vienas užkrėstas asmuo gali užkrėsti kitus. Taip pat, visus atvejus traktuojant kaip vienodus, nebuvo atsižvelgta į specialius dalies prievartiniu būdu karantinuotų asmenų poreikius, nebuvo ieškoma asmens orumą gerbiančių, nors gal ir daugiau logistikos pastangų reikalaujančių, sprendimų.

Džiaugiamės, kad pasigirdus kritikai, tobulinama priverstinio karantinavimo tvarka, tačiau labai svarbu, jog visi įsisąmonintume, kad žmogaus teisės nėra prabanga, kurios galima nepaisyti krizės akivaizdoje, priešingai – tai ypatingai svarbus kriterijus, ar mes nenužmogėjame išbandymuose.

Norime atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų žmogaus teisių pažeidimą, kuris atsiskleidė krizės laikotarpiu. Kiekvienas žmogus, kuris kovoja už bendrąjį gėrį ypatingai pavojingomis sąlygomis (pavyzdžiui, yra medikas, kuris turi nuolatinius kontaktus su potencialiai virusu užkrėstais žmonėmis), privalo būti aprūpintas visomis būtinomis sveikatos apsaugos priemonėmis. Tai yra absoliuti valstybės pareiga, kurios nevykdymas tegali būti vertinamas kaip nusikalstama veika.

Tikimės, kad visi mokomės iš padarytų klaidų ir sugebėsime iš šios krizinės padėties išeiti vieningesni, labiau patyrę ir, svarbiausia, nepraradę žmogiškumo.

 

Komiteto nariai: Andrius Navickas, Sergejus Jovaiša, Kęstutis Smirnovas, Leonard Talmont,  komiteto pirmininkas Valerijus Simulik

Parengė

Žmogaus teisių komiteto narys Andrius Navickas

lrt.lt nuotr.


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama