NAUJIENOS

Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis – Naujojoje Akmenėje

Kategorija:

Miestas:
Akmenės rajono savivaldybėje surengtas Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis. Šios tarybospirmininku iš trijų pasiūlytų kandidatų, aplenkęs Šiaulių ir Pakruojo rajonų vadovus, balsų dauguma gegužės mėnesį išrinktas Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Posėdyje taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Administracijos direktorė Aromeda Laucienė ir kiti Administracijos atstovai.
Posėdyje pateikti keli pranešimai ir apsvarstyta keletas svarbių klausimų.
Klausimą dėl 2008 m. gruodžio 24 d. Lietuvos konkurencijos tarnybos nutarimo dėl savivaldybių sprendimų dėl funkcijų perdavimo regioniniams atliekų tvarkymo centrams atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pristatė VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorė Jolita Šalkauskienė ir teisininkė Vilma Volkovienė. Jo esmė – diskusija, kad VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ turėtų būti tik paslaugos teikimo operatorius, o pačią atliekų tvarkymo paslaugą reikėtų nupirkti. Tačiau dėl teisinio reglamentavimo ir kitų peripetijų vis iškylant įvairių neaiškumų ir nuomonių, ketinama svarios paramos kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją.
Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos apžvalgą pateikė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė. Ji pristatė ir klausimą dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Stebėsenos komiteto Lietuvos delegacijos skyrimo.Įvardyti ir kandidatai: posėdyje dalyvavusi Joniškio rajono savivaldybės atstovė Vaida Aleknavičienė, kuri galėtų būti tikroji atstovė ir pakaitinis atstovas iš Šiaulių.  
Daug dėmesio susirinkime skirta tarptautinio Šiaulių oro uosto ateičiai.Pranešėjas Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Domas Griškevičius pabrėžė, kad oro uostas nuo 2014 metų patiria sunkumų ir paprašė susirinkusiųjų pripažinti šio objekto svarbą visam regionui bei kreipimusi į atsakingas institucijas palaikyti investicinį projektą, skirtą oro uosto sustiprinti.
Apie korupcijos ir sukčiavimo prevenciją bei Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos sutartį kalbėjo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus vyriausiais specialistas Vidmantas Jarulis.
Posėdžio pabaigoje jo dalyviai diskutavo ir kitais jiems rūpimais klausimais. 
Jolanta Šiurkuvienė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Šventinės edukacinės programos vaikams

Esperanto – tarsi išsigelbėjimo ratasReklama