NAUJIENOS

Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininku išrinktas Artūras Visockas

Kategorija:

Miestas:

Praėjusį penktadienį Šiaulių krašto savivaldybių merai rinkosi į steigiamąjį susirinkimą, kurio metu pasirašyta Šiaulių regiono plėtros tarybos steigimo sutartis. Iš karto po savaitgalio, steigiamos Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos nariai susirinko į pirmąjį posėdį. Kolegijos pirmininko pareigos patikėtos Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui.

Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklą koordinuojančios kolegijos sudėtyje yra 15 narių – savivaldybių merai ir deleguoti savivaldybių tarybų nariai. Nuotolinio posėdžio metu Kolegijos pirmininku vienbalsiai nuspręsta išrinkti Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką, jo pavaduotoju – Joniškio rajono savivaldybės merą Vitalijų Gailių. Kolegijos pirmininkas sudarys Kolegijos posėdžių darbotvarkes, pirmininkaus Kolegijos posėdžiams, dalyvaus Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžiuose bei atliks kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Kolegijos posėdžio metu taip pat nuspręsta skelbti konkursą į Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas, bei sudaryti pretendentų į Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas atrankos komisiją iš Kolegijos narių ir savivaldybių administracijų deleguotų atstovų.

Nauja institucija – Šiaulių regiono plėtros taryba tvirtins regiono plėtros planą ir gaus lėšų iš  ES struktūrinių fondų regiono gyventojams svarbių projektų įgyvendinimui.

ŠIaulių miesto savivaldybės inf.


Reklama