NAUJIENOS

Šiaulių rajono garbės pilietis

Kategorija:

Miestas:
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA BALSAVO UŽ EUGENIJĄ DRAGŪNIENĘ
Gruodžio 3 dieną posėdžiavusi Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija balsų dauguma nusprendė Šiaulių rajono garbės piliečio titulą suteikti kuršėniškei, politinei kalinei, garsiojo „Kuršėnų vyniotinio“ kūrėjai Eugenijai Dragūnienei.
Komisija nusprendė, kad Šaulių rajono garbės piliečio titulas jai suteikiamas už ypatingus nuopelnus ir reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui kuriant pozityvų Šiaulių rajono įvaizdį Lietuvos valstybėje.
Eugenija Stralkauskaitė Dragūnienė gimė 1931 metais lapkričio 13 dieną Grinių kaime Kelmės rajone ūkininkų šeimoje. Jai teko ir nelengvi gyvenimo išbandymai: teko patirti politinės kalinės ir tremtinės dalią, tardymus Lukiškių kalėjime, ir ypatingi darbai.
1946 metais, dar būdama gimnazistė, įsijungė į pogrindinę pasipriešinimo sovietams veiklą, rėmė partizanus, tiekė jiems vaistus, laikraščius, atsišaukimus. 1951 metais areštuota ir tardyta KGB kalėjime. 1952 metais nuteista 10 metų lageriuose.
1956 metais ji grįžo į Lietuvą, 1957 metais baigė Pakražančio vidurinę mokyklą.
1960 metais, dirbdama Kuršėnuose, ji įkūrė Kuršėnų konditerijos cechą ir Kuršėnų miestą bei rajoną išgarsino ypatingu skanėstu – „Kuršėnų vyniotiniu“, kurio receptą ji sukūrė. Šis skanėstas pagal jos receptą gaminamas iki šiol ir yra vizitinė Kuršėnų miesto ir viso Šiaulių rajono kortelė.
Eugenija Dragūnienė 1988 metais aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą, įsijungė į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus veiklą: dalyvavo tarybos veikloje, lankė tremtinius, rinko aukas ir pati aukojo, kad Kuršėnuose būtų pastatytas kryžius tremties aukoms atminti. Buvo viena iš iniciatorių ir įkūrėjo ilgus metus veikusio mišraus choro „Tremties varpai“. Ji rinko medžiagą apie žuvusius Kuršėnų krašto partizanus knygai „Erškėčių keliu“, dalyvavo perlaidojant iš Sibiro parvežtus tremtinių palaikus ir ieškant partizanų palaikų.
Ji – ir Lietuvos Parlamento, spaudos rūmų gynėja, apdovanota Sausio 13-osios medaliu.
Apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ bei Auksiniu Lietuvos 100-mečio ženklu.
Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sprendimą dar turės tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
Šiaulių rajono garbės piliečio regalijos įteikiamos Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.


Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Autorės nuotrauka
 

Reklama