Šiaulių miesto garbės piliečiui Alfonsui Stakėnui – 95-eri!
  NAUJIENOS

Šiaulių miesto garbės piliečiui Alfonsui Stakėnui – 95-eri!

Kategorija:

Miestas:

95-ąją gyvenimo sukaktį vasario 8 dieną pasitiko Šiaulių miesto garbės pilietis, vienas žinomiausių krašto medikų, medicinos mokslų daktaras Alfonsas Stakėnas. Garbus šiaulietis itin daug gyvenimo metų atidavė Šiaulių ligoninei, stygavo Šiaulių miesto sveikatos apsaugos sistemą, vėliau itin aktyviai ėmėsi kurti Šiaulių trečiojo amžiaus universitetą, ilgai jam vadovavo.

Gražų gimtadienį švenčiantis Alfonsas Stakėnas sulaukė daugybės sveikinimų, dar išvakarėse ilgametį gydytoją aplankė Respublikinės Šiaulių ligoninės, Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių vyskupijos ir Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto atstovai. Sukaktuvininkas svečius pasitiko žvaliai pasiramsčiuodamas lazdele. Šiaulių meras Artūras Visockas, pasveikinęs Garbės pilietį visų miesto gyventojų vardu, įteikė miesto dovaną – dailininko Arūno Vasiliausko peizažą, kurio centre – ąžuolai – stiprybės ir ilgaamžiškumo simboliai.

„Nuoširdžiai dėkoju ne tik už miestui skirtus Jūsų darbus, bet ir pavyzdį aplinkiniams. Esate vienas iš tų žmonių, kurie nuosekliai, ypač atsakingai kūrėte miestą tokį, kuriame mes dabar gyvename, ir kartais įsivaizduojame, kad viskas atsirado savaime. Nuo 1952 me­tų, kai tik atvykote į Šiaulius, kantriai, atiduodamas visą „dūšią“ dir­bote Šiau­lių krašto žmonėms ir miesto gerovei. Duok, Dieve, kad tik būtų kuo daugiau sekančių Jūsų pavyzdžiu“, – sveikindamas Alfonsą Stakėną, kalbėjo Šiaulių meras.

Šiaulių miesto garbės pilietį sveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Remigijus Mažeika, dabartinis Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius Stanislovas Algimantas Baublys.

Sutikti svečius legendiniam krašto medikui padėjo jo sūnus muzikantas Virgis Stakėnas su žmona Ramute. Tėtis Alfonsas esą norėjęs, kad ir vaikai rinktųsi mediciną, tačiau tik dukrai Jovitai tiko šis kelias. Virgis, tiesa, irgi bandė krimsti medicinos mokslus, tačiau meilė muzikai nugalėjo.

Jubiliatas noriai dalijasi prisiminimais apie darbą Šiaulių ligoninėje ir Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riuje. Klausantis, kaip mieste buvo kuriamas svei­ka­tos įstai­gų tink­las, kaip buvo įsteigtas li­go­ni­nės Uro­lo­gi­jos skyrius, kaip buvo dirbama beveik be išeiginių, kaip vyko operacijos rajonų ligoninėse, supranti, kad tokį darbų krūvį net įsivaizduoti sunku. Reikėtų nepamiršti, kad Alfonsas Stakėnas tuo metu dar pa­ra­šė ir ap­gy­nė moks­linę di­ser­ta­ci­ją.

Šiaulių ligoninės Uro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ju A. Stakėnas dir­bo per 40 me­tų, iki 1999-ųjų. Tada, kad nepritrūktų veiklos, tapo pirmuoju Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektoriumi.

 

Šiaulių miesto savivaldybės inf.

Susitikimas su politologais

Susitikimas su politologais

Trakų viešojoje bibliotekoje spalio 21 d. vyko susitikimas su politologais Linu Kojala ir Vladimiru Laučiumi. L. Kojala – Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius, taip pat šiuo metu yra Vilniaus universiteto...


Reklama