Šiandien išėjo mano bičiulė Maja
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Šiandien išėjo mano bičiulė Maja

Kategorija:

Miestas:
Jai dar nebuvo 16-os. Žinojau, kad ta diena ateis. Ir išėjo ji ne staiga. Tiesiog geso diena po dienos. Ji buvo kartu su manimi mano pačiais sunkiausiais metais. Atėjo tam laikui prasidėjus ir išėjo, kai po visų negandų pradedu tiestis. Dabar galvoju, nejaugi ji man buvo siųsta tam, kad padėtų ištverti daugiau kai dešimtmetį trukusį stresą, baimę, žeminimą, smurtą, skurdą. Ji buvo šalia, kai visas pasaulis atrodė baisus ir priešiškas. Kartais ji atsisėdusi priešais savo mėlynomis akimis žiūrėdavo į mane, tarsi drąsindama. Vakarais įsitaisydavo šalia, kartais savo nagučiais parodydama, kad reikia užkloti. Ji laukdavo sugrįžtančios ir visada pasitikdavo. Kartais meiliai, kartais su priekaištais, kur tiek užtrukai.
Vakar jai pasidarė blogiau. Atsisėdusi šalia glosčiau jos galvytę. Ji liūdnai miaukteldavo ir vėl nutildavo. Bandžiau daryti įprastą darbą, bet jie vis strigo. Mintys painiojosi. Prieš akis prabėgo mudviejų pirmasis susitikimas Klaipėdos turgavietėje. Prisiminiau mudviejų pirmąją kelionę namo. Trumpus pasisvečiavimus su paliktais nagučių pėdsakais ant šeimininkės ką tik išklijuotos sienos. Nugirstas kalbas, kad tokios katės – geriausi sargai ir gindamos šeimininką kaip mat gali į akis kibti. Naktis po operacijos, kai ji nurimdavo tik paimta ant rankų, o padėta į guolį atatupsta pasileisdavo, tarytum bėgtų nuo mirties. Tada išsikapstėme.
Mintis nutraukdavo jos miauktelėjimas. Vėl sėsdavausi šalia, vėl glostydavau jos galvytę, sumenkusį kūnelį. Staiga šmėkštelėjo baltas katytės šešėlis. Ne, ne tiesiai prieš akis. Baltą šešėlį pamačiau šoniniu matymu. Kai atsisukau, jos nebuvo.
Vakarop Maja suteikė vilčių. Godžiai ėdė iš dubenėlio jai paduotą maistą. Paskui įsitaisė šalia Murmio, juk su juo kartu daugiau kai dešimtmetį praleido. Tik Murmio elgesys kėlė nerimą. Jis stropiai prausė Maja, ko niekada nebuvo daręs.  Liežuviuku stropiai nuprausė jos galvytę, letenėles, iššukavo visą kailiuką. Maja net pati ant fotelio užsiropštė.
Šįryt ją aptikau jau merdėjančią. Vėl šmėkštelėjo baltas katytės šešėlis, kurio tiesiai žiūrėdamas nepamatysi. Netrukus Maja užgeso. Širdyje juntu begalinį maudulį. Tarytum savosios dalelės praradimas.
 
 

Reklama