NAUJIENOS

Seimui pritarus Lietuvos kariai kitais metais dalyvautų 11 tarptautinių operacijų

Kategorija:

Miestas:
LR Seimui pritarus, 2020-2021 metais Lietuvos kariai tęstų dalyvavimą dešimtyje tarptautinių operacijų, kuriose dalyvauja šiuo metu, o taip pat vyktų į naują tarptautinę jūrinio saugumo operaciją Hormūzo sąsiauryje – tai numatyta šiandien LR Seimui  krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio pateiktame  Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete.
 
 „Dalyvavimas tarptautinėse operacijose yra svarbi Lietuvos įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška ir priemonė stiprinti NATO kolektyvinę gynybą, Europos Sąjungos bendrąją saugumo ir gynybos politiką, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pastangas, daugiašalį ir dvišalį karinį bendradarbiavimą, ypač su strateginėmis Lietuvos sąjungininkėmis – Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“,  - sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. 
2020–2021 metais Lietuvai prioritetais išliks dalyvavimas NATO, NATO sąjungininkų koalicijų ir ES vadovaujamose tarptautinėse operacijose, bus išlaikomas Lietuvos indėlis JT vadovaujamoje operacijoje Malyje ir Lietuvos Respublikos karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje.
 
Seimui pritarus, Lietuvos kariai pirmą kartą vyktų į jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją  Hormūzo sąsiauryje. Pritarti karių siuntimui siūloma atsiliepiant į Jungtinių Amerikos Valstijų prašymą prisijungti štabo kariais prie valstybių koalicijos vykdomos operacijos. Numatoma šiai operacijai skirti iki 5 karių.
 
Ateinančius dvejus metus Lietuva toliau dalyvautų  NATO vadovaujamose operacijose Afganistane  „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support), operacijoje  Kosove ir karinėje mokymo operacijoje Irake (angl. NATO Mission Iraq).
 
Lietuva taip pat tęstų dalyvavimą Europos Sąjungos  vadovaujamose operacijose: karinėje operacijoje Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje „EUNAVFOR MED operacija SOPHIA“, kuria siekiama užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui iš Šiaurės Afrikos, įgyvendinti ginklų embargą Libijai, taip pat tobulinti Libijos pakrančių apsaugos pajėgumus. Lietuva ir toliau dalyvautų kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ prie Somalio kratų, dalyvautų karinėje mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje, kuria šaliai padedamos vykdyti gynybos sektoriaus reformos ir padės rengti vyriausybines saugumo pajėgas mokymo misijoje Malyje.
 
Malyje Lietuva toliau dalyvautų ir Jungtinių Tautų operacijoje  MINUSMA, kuria siekiama apsaugoti civilius gyventojus ir padėti atkurti vyriausybės valdžią šiaurinėje Malio dalyje.
 
Ateinančius dvejus metus Lietuvos kariai dalyvautų JAV vadovaujamoje koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ (angl. Inherent Resolve) ir prisidėtų prie šios operacijos tikslų įgyvendinimo – ISIL/Daesh teroristinės organizacijos veiklos nutraukimo ir Irako ginkluotųjų pajėgų apmokymo.
 
Nacionalinėje karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais dalyvautų iki 60 karių.
 
Planuojama, kad artimiausius dvejus metus tarptautinėse operacijose dalyvautų apie 150 Lietuvos karių.  
 
Planuojama, kad LR Seimas šį nutarimo projektą  svarstys gruodžio mėnesį.   
 
 
KAM archyvo nuotrauka

 Visuomenės informavimo skyrius
Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas

 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Reklama