NAUJIENOS

Šeimos tarybos veiklos gairės ir principinės nuostatos

Kategorija:

Miestas:
Baigiantis žiemai į nuotolinį posėdį sukviesta Radviliškio rajono savivaldybės Šeimos taryba.

Jame dalyvavo šeimos tarybos pirmininkė Audronė Beresnevičienė, gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ direktorė, šeimos tarybos pirmininko pavaduotojas Rimvydas Aleknavičius, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), šeimos tarybos narės Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė, Skaidrė Armonienė, laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, Skaidra Dišlė, Šeimos labdaros fondo pirmininkė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos teisėtvarkos komiteto narė, Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė, Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė, Aldona Jurelevičienė, Vėriškių bendruomenės pirmininkė, Lena Skriptienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), šeimos tarybos sekretorė Ieva Ražinskienė, Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Šeimos tarybos pirmininkė Audronė Beresnevičienė pristatė Šeimos tarybos 2019–2020 m. veiklos ataskaitą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Lena Skriptienė glaustai pristatė vertingas įžvalgas dėl šeimos tarybos darbo organizavimo ir jos stiprinimo.

Atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-155 „Dėl šeimos stiprinimo Radviliškio rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo ir priemonių plano patvirtinimo“, posėdyje nuspręsta teikti pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano patikslinimo, įtraukiant į jį šeimos stiprinimo prioritetus, 2020–2023 metų šeimos stiprinimo priemonių plano priemones bei papildyti atskira Šeimos gerovės užtikrinimo savivaldybėje programa.

Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybai rūpi šeimos stiprinimas ir puoselėjimas, plėtojant švietėjišką, prevencinę veiklą, šeimos gerovės užtikrinimas, kuriant saugią, jaukią ir darnią aplinką šeimoms savivaldybėje. Aktualu ir paslaugų šeimai savivaldybės teritorijoje plėtros skatinimas, paslaugų prieinamumas laiku, kompleksinės pagalbos priemonių šeimai diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į vietos bendruomenės šeimų poreikius, tad labai kviečiame drąsiai teikti šeimos tarybai savo pasiūlymus šiais klausimais nurodytais kontaktais: tel. 8 618 23 889, el. p. audr.ber@gmail.com.

Audronė Beresnevičienė
Šeimos tarybos pirmininkė


Reklama